logo vilar

Основні наукові надбання

Колективом дослідної станції проведено комплексні наукові дослідження по ресурсознавству, інтродукції, селекції, насінництву, насіннєзнавству, механізації, агрохімії, рослинництву та фітохімії. За час діяльності установи:

-                   розроблено рекомендації та технологічні карти з вирощування більше, ніж 103 лікарських культур, системи добрив та захисту від шкідників і хвороб для 63 культур;

-                    проведена інтродукція понад 185 видів лікарських рослин;

-                    розроблені режими невиснажливої заготівлі 17 видів лікарських рослин;

-                    розроблені вихідні умови на 10 машин для лікарського рослинництва;

-                    завершені 14 фармакопейних статей, нормативно-аналітична документація, технічні умови на сировину і препарати.

Колекційний розсадник установи та гербарій є національним надбанням України. Більше 70% сортів лікарських культур, які внесені  до Реєстру сортів рослин України створені селекціонерами дослідної станції.

Щороку Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН проводить міжнародні і всеукраїнські наукові і науково-практичні конференції, круглі столи і навчання персоналу для виробників фітофармацевтичної сировини та фармацевтичних компаній, є базою практики для студентів вищих начальних закладів фармацевтичного, медичного, сільськогосподарського та біологічного профілю.  

Колективом науковців видано ряд монографій: «М’ята перцева (Селекція і насінництво)», Лекарственные растения: вековой опыт изучения и возделывания, Каталог насіння культивованих видів і сортів лікарських рослин, Шелудько Л.П., Куценко Н.І. Лікарські рослини (селекція і насінництво).  

Атлас морфолого-анатомічних ознак сировини дикорослих споріднених видів лікарських рослин України /Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Двірна Т.С., Футорна О.А., Махиня Л.М.,Глущенко Л.А.– К. : ПАЛИВОДА А. В., 2022. – 438 с.(ISBN 978-966-437-632-4)

 Красовський В. В.,Федько Р. М.,Черняк Т. В. Огляд сучасної методології інтродукції рослин. в кн. Modern aspects of scientific research in the context of modernization of biological and natural science education: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. 129-153 рp.       https://doi.org/10.30525/978-9934-26-257-9-7

 Глущенко Л.А.,Заплатова А.В. До питання якості і безпечності лікарської рослинної сировини. в кн.. Екологічна та біологічна безпека України: колективна монографія / за науковою редакцією О.І. Дребот, А.І. Парфенюк. Київ: Видавництво НУБІП України, 2022. – С. 65-102.(ISBN 978-617-8102-95-1)

 Самородов В.М., Поспелов С.В., Глущенко Л.А., Куценко Н.І.Високі вітрила життя Лідії Шелудько. Полтава: Дивосвіт, 2023. 116 с.(ISBN 978-617-633-321-0)