logo vilar

Основні наукові надбання

Колективом дослідної станції проведено комплексні наукові дослідження по ресурсознавству, інтродукції, селекції, насінництву, насіннєзнавству, механізації, агрохімії, рослинництву та фітохімії. За час діяльності установи:

-                   розроблено рекомендації та технологічні карти з вирощування більше, ніж 103 лікарських культур, системи добрив та захисту від шкідників і хвороб для 63 культур;

-                    проведена інтродукція понад 185 видів лікарських рослин;

-                    розроблені режими невиснажливої заготівлі 17 видів лікарських рослин;

-                    розроблені вихідні умови на 10 машин для лікарського рослинництва;

-                    завершені 14 фармакопейних статей, нормативно-аналітична документація, технічні умови на сировину і препарати.

Колекційний розсадник установи та гербарій є національним надбанням України. Більше 70% сортів лікарських культур, які внесені  до Реєстру сортів рослин України створені селекціонерами дослідної станції.

Щороку Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН проводить міжнародні і всеукраїнські наукові і науково-практичні конференції, круглі столи і навчання персоналу для виробників фітофармацевтичної сировини та фармацевтичних компаній, є базою практики для студентів вищих начальних закладів фармацевтичного, медичного, сільськогосподарського та біологічного профілю.  

Колективом науковців видано ряд монографій: «М’ята перцева (Селекція і насінництво)», Лекарственные растения: вековой опыт изучения и возделывания, Каталог насіння культивованих видів і сортів лікарських рослин, Шелудько Л.П., Куценко Н.І. Лікарські рослини (селекція і насінництво).  

Атлас морфолого-анатомічних ознак сировини дикорослих споріднених видів лікарських рослин України /Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Двірна Т.С., Футорна О.А., Махиня Л.М.,Глущенко Л.А.– К. : ПАЛИВОДА А. В., 2022. – 438 с.(ISBN 978-966-437-632-4)

 Красовський В. В.,Федько Р. М.,Черняк Т. В. Огляд сучасної методології інтродукції рослин. в кн. Modern aspects of scientific research in the context of modernization of biological and natural science education: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. 129-153 рp.       https://doi.org/10.30525/978-9934-26-257-9-7

 Глущенко Л.А.,Заплатова А.В. До питання якості і безпечності лікарської рослинної сировини. в кн.. Екологічна та біологічна безпека України: колективна монографія / за науковою редакцією О.І. Дребот, А.І. Парфенюк. Київ: Видавництво НУБІП України, 2022. – С. 65-102.(ISBN 978-617-8102-95-1)

 Самородов В.М., Поспелов С.В., Глущенко Л.А., Куценко Н.І.Високі вітрила життя Лідії Шелудько. Полтава: Дивосвіт, 2023. 116 с.(ISBN 978-617-633-321-0)

 

Перелік друкованих праць співробітників ДСЛР ІАП НААН за 2021 рік

 

Збірники

 

$11.         Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень Матеріали V Міжнародної наукової конференції – Березоточа, 2 квітня 2021 року – Лубни: ВПП «ІНТЕР ПАРК», 2021. – 386 с.

 

$12.         Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – 230 с.

 

Статті у фахових виданнях

 

$11.         Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А.Удосконалення елементів технології вирощування чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) в умовах зрошення / Н.В. Приведенюк, Л.А. Глущенко // Вісник аграрної науки, 2021. № 1’21. – Київ: Державне видавництво «Аграрна наука» – С. 32-39 https://doi.org/10/31073/agrovisnyk202101-04https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk/article/view/2021_01_04

 

$12.         Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А., Трубка В.А. Ефективність мінеральних добрив за вирощування алтеї лікарської Althea officinalis L. в умовах зрошення / Н.В. Приведенюк, Л.А Глущенко., В.А. Трубка // Агроекологічний журнал, 2021. №1. – С. 134-140  http://journalagroeco.org.ua/issue/view/13809

 

$13.         Pinchuk V.,Symochko L., Palapa N., Ustymenko O., Kichigina O., Demyanyuk O. Agroecological soil status in agroecosystems with monoculture.International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES).2021.11.1. P. 1–12.DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.101 (Web of Science, Scopus )

 

$14.         Sokolova D., Kravets A., Zhuk V., Sakada V., Glusсhenko L. and Kuchuk M. Productivity of medicinal raw materials by different genotypes of Matricia chammomila L. is affected with pre-sowing radiation exposure of seeds, International Journal of Secondary Metabolite, vol. 8, no. 2, pp. 127-135, Jun. 5, 2021, doi:10.21448/ijsm.889817 https://dx.doi.org/10.21448/ijsm.889817 (Scopus)

 

$15.         Mishchenko, L., Dunich, A., Molodchenkova, O.,  Hlushchenko, L. First report of cherry leaf roll virus from Sambucus nigra in Ukraine. Journal of Plant Pathology 10 June (2021).  https://doi.org/10.1007/s42161-021-00884-4(Scopus)

 

$16.      Zhuk V., Sokolova D., Kravets A., Sakada V., Glusсhenko L. and Kuchuk M. Efficiency of pre-sowing seeds by UV-C and X-ray exposure on the accumulation of antioxidants in inflorescence of plants of Matricaria chamomilla L. genotypes., International Journal of Secondary Metabolite, vol. 8, no. 3, pp. 186-194, Jun. 20, 2021, doi: 10.21448/ijsm.889860  https://dx.doi.org/10.21448/ijsm.889860 (Scopus)

 

$17.         Pryvedeniuk N.The effect of main mineral fertilizers application and plants nutrition area on the quality of thyme raw plant materials (Thymus vulgaris L.) under irrigation conditions/ N. Pryvedeniuk, T. Kutsyk, L. Hlushchenko // Агроекологічний журнал, 2021. №2. – С. 125-133  https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234471

 

$18.         Жук В. В., Кравець О. П., Соколова Д. О., Сакада В. І., Глущенко Л. А., Кучук М. В.   Стимуляція вмісту антиоксидантів у суцвіттях рослин генотипів Matricia chammomillaL. передпосівним УФ-С та рентгенівським опроміненням насіння // Ядерна фізика та енергетика// NUCL. PHYS. AT. ENERGY, 2021№22. С. 182-188 https://doi.org/10.15407/jnpae2021.02.182

 

$19.         Кир’ян В.М. Генетичні ресурси рослин Дніпропетровської та Харківської областей/ В.М. Кир’ян, Л.А. Глущенко, Р.Л. Богуславський // Генетичні ресурси рослин. – №1(28), 2021.– С.19-35 https://doi.org/10.36814/pgr.2021.28.02

 

$110.     Куцик Т.П., Глущенко Л.А. Вивчення якості лікарської рослинної сировини щодо термінів зберігання / Т.П. Куцик, Л.А. Глущенко // Вісник аграрної науки, 2021. № 11’21. – Київ: Державне видавництво «Аграрна наука» – С. 75-81  https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202111-10

 

$111.     Шевчук О.В. Вплив рослинних екстрактів на Alternaria tunuissima (Kunze) Wiltshire в умовах invitro / О.В. Шевчук, Л.М. Голосна, О.Т.Афанасьэва, О.М. Заславський, Н.В. Приведенюк, Т.П. Куцик // Карантин і захист рослин, 2021. №4 (267) – С.23-28.  https://doi.org/10.36495/2312-0614.2021.4.23-28

 

$112.     Шатковський А.П., Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А. Ефективність агротехнічних прийомів вирощування лікарських культур на зрошенні // Меліорація і водне господарство, 2021 № 2 – C. 166-176.  https://doi.org/10.31073/mivg202102-299

 

$113.     Fedko R. M., Antonets M. O.,Antonets O. A., Viblyi O. M. BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL PECULIARITIES OF SAMBUCUS NIGRA IN THE CONDITIONS OF THE LEFT BANK DNIEPER // ВісникПолтавськоїаграрноїакадемії (Науково-виробничийфаховийжурнал), 2021, №4(103) – С. 154-162.  https://doi:10.31210/visnyk2021.04.19

 

$114.     Колосович М.П., Колосович Н.Р. Оцінка зразків м’яти колоскової (Mentha spicata L.) за господарсько-цінними ознаками // Генетичні ресурси рослин, 2021. № 29. – С. 43-52      https://DOI:10.36814/pgr.2021.29/04 

 

$115.     Приведенюк Н.В. Економічна ефективність вирощування материнки звичайної (Origanum vulgare L.) за розсадного способу розмноження в умовах краплинного зрошення. / Н.В. Приведенюк // Збалансоване природокористування, 2021. №3. – С. 40-47 https://DOI:10.33730/2310-4678.3.2021.246830

 

$116.     Дем’янюк О.С., Куценко Н.І., Куценко О.О. Уточнення методичних питань щодо визначення посівних якостей розторопші плямистої./ О.С. Дем’янюк, Н.І. Куценко, О.О. Куценко // Збалансоване природокористування, 2021. №3. – С. 78-87 https://DOI: 10.33730/2310-4678.3.2021.247150

 

$117.     Куценко Н.І., Дем’янюк О.С., Харук І.Д., Гречкосій А.О. Оцінка показників якості та урожайності насіння поширених в Україні сортів розторопші плямистої./ Н.І. Куценко, О.С. Дем’янюк, І.Д. Харук, А.О. Гречкосій // Збалансоване природокористування, 2021. №4. – С. 100-106

 

https://DOI: 10.33730/2310-4678.4.2021.253093

 

Тези

 

$11.         Тимченко І.А., Мінарченко В.М., Глущенко Л.А. і ін. Поріняльна морфологічнаа характеристика суцвіть, квіток та обгорток деяких видів роду Achillea L. флори України / І.А. Тимченко, В.М. Мінарченко, Л.А. Глущенко, Т.С. Двірна, О.А. Футорна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, «PLANTA+. Наука, практика та освіта» Київ, 19 лютого 2021 р.).– К.: ПАЛИВОДА А.В., 2021.С. 405-409.

 

$12.         Глущенко Л.А Мінарченко В.М.. До розроблення режиму невиснажливого використання материнки звичайної / Л.А. Глущенко, В.М. Мінарченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, «PLANTA+. Наука, практика та освіта» Київ, 19 лютого 2021 р.).– К.: ПАЛИВОДА А.В., 2021.С. 446-450.

 

$13.         Сапа Т.В. Особливості інтродукції лікарських рослин родини Scrophulariaceae в умовах Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН / Т.В.Сапа, В.А.Трубка, Т.Л. Шевченко // Рослини та урбанізація: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 3 березня 2021 р.). Дніпро, 2021. – С.143-145 

 

$14.         Федько Р.М. Інтродукційні дослідження субтропічних плодових культур на прикладі Diospyrosvirginiana / Р.М. Федько // Рослини та урбанізація: Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 3 березня 2021 р.). Дніпро, 2021. – С.149-151. 

 

$15.         Трубка В.А. Шкідники й хвороби лікарських рослин родини Scrophulariaceae / В.А.Трубка, Т.В. Сапа, Т.Л. Шевченко // Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2021», 11 березня 2021 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН; відп. за вип. О.В. Позняк: у 4 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2021. – Т. 3. – С. 142-145

 

$16.         Кухнюк О.В., Нестеренко В.В., Глущенко Л.А. Особливості ідентифікації сировини плодів моркви дикої Daucus carota L. у курсі фармакогнозії/ О.В. Кухнюк, В.В. Нестеренко В.В., Л.А. Глущенко Л.А. // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 25-29.

 

$17.         Федько Р.М. Способи стимулювання розвитку Gingo biloba L. на початкових етапах онтогенезу/ Р.М. Федько // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 89-92.

 

$18.         Шевченко Т.Л., Колосович Н.Р. Вивчення внутрішнього різноманіття роду Salvia L. в Дослідній станції лікарських рослин ІАП НААН/ Т.Л. Шевченко, Н.Р. Колосович // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 95-99.

 

$19.         Бусь Н.М., Ольхович С.Я., Головіна О.Л., Устименко О.В. Етапи формування сировинної бази нових видів лікарських рослин та проблеми ціноутворення/ Н.М. Бусь., С.Я. Ольхович, О.Л. Головіна, О.В. Устименко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 104-108.

 

$110.     Колосович Н.Р., Колосович М.П., Міщенко Л.Т. Видовий склад збудників хвороб культивованої м’яти в умовах Дослідної станції лікарських рослин / Н.Р. Колосович, М.П. Колосович, Л.Т. Міщенко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 110-115.

 

$111.     Корабніченко О.В., Федько Л.А. Лікарські рослини та застосування сільськогосподарської техніки при їх вирощуванні / О.В. Корабніченко, Л.А. Федько // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 115-119.

 

$112.     Корнілова Н.А., Федько Р.М. Punica granatum L. – перспективний екзот для використання в інтер’єрі / Н.А.Корнілова, Р.М. Федько // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 119-123.

 

$113.     Куцик Т.П., Приведенюк Н.В. Перспективи застосування лікарських рослин у виробництві засобів захисту сільськогосподарських культур / Т.П. Куцик, Н.В. Приведенюк // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 123-128.

 

$114.     Приведенюк Н.В., Трубка В.А., Приведенюк Т.В. Вплив погодних умов на інтенсивність транспірації валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) / Н.В. Приведенюк, В.А. Трубка, Т.В. Приведенюк // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 134-139.

 

$115.     Трубка В.А., Сапа Т.В. Особливості формування ентомологічних і мікологічних комплексів в посівах материнки звичайної (Origanum vulgare L.) / В.А. Трубка, Т.В.Сапа // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 142-144.

 

$116.     Федько Л.А., Куцик Т.П. До питання стимулювання підвищення якості лікарської рослинної сировини / Л.А. Федько, Т.П. Куцик // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 144-150.

 

$117.     Колосович М.П., Колосович Н.Р. Вивчення нових інтродукційних зразків м’яти / М.П. Колосович, Н.Р. Колосович // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 155-158.

 

$118.     Куценко Н.І., Куценко О.О. Монарх – новий сорт кмину посівного / Н.І. Куценко, О.О. Куценко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 161-165.

 

$119.     Харук І.Д., Куценко Н.І., Мельничук Т.В. і ін. Результати конкурсного сортовипробування новостворених сортономерів розторопші плямистої з підвищеним вмістом силібініну в насінні / І.Д. Харук, Н.І. Куценко, Т.В. Мельничук, Т.В. Соловка, С.Й. Гуринович // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 171-176.

 

$120.     Харук І.Д., Куценко Н.І., Мельничук Т.В. і ін. Особливості ведення первинного насінництва високосилібінінових сортів розторопші плямистої / І.Д. Харук, Н.І. Куценко, Т.В. Мельничук, Т.В. Соловка, С.Й. Гуринович, М.М. Слободян // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 176-181.

 

$121.     Таланкова-Середа Т.Є., Міщенко Л.Т., Куценко Н.І. Хіміотерапія сортів м’яти перцевої в культурі in vitro/ Т.Є. Таланкова-Середа, Л.Т. Міщенко, Н.І. Куценко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 195-199.

 

$122.     Фуртак Х.Є., Кармаш О.І., Глущенко Л.А. і ін. Антиоксидантна активність безалкалоїдної фракції екстракту козлятнику лікарського in vitro за впливу низько інтенсивного світлового випромінювання / Х.Є. Фуртак., О.І. Кармаш, Л.А. Глущенко, Г.Я. Гачкова, Н.О. Сибірна // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 199-203.

 

$123.     Глущенко Л.А., Тимченко І.А., Мінарченко В.М. Діагностичні ознаки роду Equisetum L. / Л.А. Глущенко, І.А.Тимченко, В.М. Мінарченко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 240-246.

 

$124.     Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Двірна Т.С., Глущенко Л.А. Діагностичні ознаки епідерми листків семи видів роду Artemisia L. / В.М. Мінарченко, І.А. Тимченко., Т.С. Двірна., Л.А. Глущенко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 287-293.

 

$125.     Сапа Т.В., Шевченко Т.Л. Популяризація лікарських рослин – пропагування здорового способу життя / Т.В. Сапа, Т.Л. Шавченко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 302-305.

 

$126.     Федько Л.А. Вплив величини подрібнення на органолептичні показники фіто чаю / Л.А. Федько // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: «ІНТЕР ПАРК», 2021 – С. 317-319. 

 

$127.     Глущенко Л. Еколого-економічна оцінка ресурсозначимих видів лікарських рослин степових екотопів/Л. Глущенко, В. Кирьян,Т. Шевченко //Практичні аспекти збереження біорізноманіття південного степового регіону:збірник праць науково-практичного семінару (26–27 травня 2021 року) (Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, с.м.т. Асканія-Нова, 26–27 травня 2021 року, – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 – 74-80.

 

$128.     Федько Р. Голонасінні дендрологічної колекції Дослідної станції лікарськиї рослин Інституту агроекології і природокористування НААН / Р. Федько, Л. Федько //Практичні аспекти збереження біорізноманіття південного степового регіону:збірник праць науково-практичного семінару (26–27 травня 2021 року)(Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, с.м.т. Асканія-Нова, 26–27 травня 2021 року, – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 – 141-144.

 

$129.     Колосович М. Розробка заходів підвищення насіннєвої продуктивності Astragalus dasyanthus Pall./ М. Колосович //Практичні аспекти збереження біорізноманіття південного степового регіону:збірник праць науково-практичного семінару ( 26–27 травня 2021 року) (Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, с.м.т. Асканія-Нова, 26–27 травня 2021 року, – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 – 153-157.

 

$130.     Шевченко Т.Л. Оцінка інвазійності Trachomitum cannabinum L. в умовах в Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН / Т.Л. Шевченко, Л.А. Федько // Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями: матеріали міжнародної наукової конференції (31 березня 2021 р.) – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2021 – С.302-305 

 

$131.     Федько Р.М. Інвазійний потенціал адвентивного видуAILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE на Полтавщині / Р.М. Федько, Н.Р. Колосович // Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями: матеріали міжнародної наукової конференції (31 березня 2021 р.) – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2021 – С.298 – 302

 

$132.     Борисенко Н.М. Концепція освітнього процесу з природничих дисциплін: історичний нарис / Н.М. Борисенко, О.В. Кухнюк, Л.А. Глущенко // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2021 р.) – К.: ДІА, 2021. – С. 30-34.

 

$133.     Канак Л.А. Деякі проблеми роботи з натуральними об’єктами в курсі фармакогнозії / Л.А. Канак, В.В. Ромащенко , Т.П. Куцик // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2021 р.) – К.: ДІА, 2021. – С. 78-82.

 

$134.     Нестеренко В.В. Особливості роботи з екранними посібниками // В.ВНестеренко, О.В. Кухнюк, М.П. Колосович // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2021 р.) – К.: ДІА, 2021. – С. 150-153.

 

$135.     Канак Л.А. До питання біорізноманіття лікувальних грибів зелених насаджень міста Черкаси. / Л.А. Канак, В.В. Ромащенко, Л.А. Глущенко //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.21–25.

 

$136.     Колосович М.П. Перспективи селекції ASTRAGALUS FALCATUS LAM/ М.П Колосович, Н.Р. Колосович //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.25–27.

 

$137.     Колосович Н.Р. Видовий склад шкідників шавлії лікарської в умовах Дослідної станції лікарських рослин / Н.Р. Колосович, М.П. Колосович //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.27–30.

 

$138.     Куценко Н.І. Еталон – перспективний сорт лопуха справжнього. / Н.І. Куценко, О.О. Куценко //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.43–46.

 

$139.     Нестеренко В.В. Деякі особливості Chamerion angustifolium (L.) Holub в умовах EX SITU. / В.В. Нестеренко, Т.Л. Шевченко.,Л.А. Глущенко //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.55–58.

 

$140.     Приведенюк Н.В. Перспективи вирощування кропиви дводомної (URTICA DIOICA L.) в умовах Лівобережного Лісостепу України./ Н.В. Приведенюк, В.А. Трубка, Т.В. Сапа //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.65–68.

 

$141.     Устименко О.В. Етапи і методи вивчення лікарських рослин при введенні їх у промислову культуру./ О.В. Устименко, Т.Л. Шевченко, Л.А.Глущенко //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.73–77.

 

$142.     Федько Р.М. Екоголо-біологічні особливості інтродукованої дендрофлори рекреаційних зон населених пунктів /Р.М. Федько //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.77–79.

 

$143.     Шевченко Т.Л. Інтродукція ARTEMISIA ABROTANUM L. в умовах Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН. / Т.Л. Шевченко //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С.82–85.

 

$144.     Борисенко Н.М. Історичні аспекти міжнародної співпраці у галузі стандартизації лікарських засобів / Н.М. Борисенко, О.В. Кухнюк, Т.П. Куцик //Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев’ятої Міжнародної науково–практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2021. – С. 94–98.

 

$145.     Палапа Н.В., Устименко О.В. Причини виникнення соціально-економічних та екологічних проблем на сільських територіях України // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 жовтня 2021 р.). – К.:ДІА, 2021. – С. 99–102.

 

$146.     Svydenko L., Hudz N., Hlushchenko L. Study of biological and biochemical peculiarifrites of THYMUS STRIATUS. In: Book of Abstracts of the 5th International Scientific Conference Agrobiodiversity for Improving the Nutrition, Health, Quality of Life and Spiritual Human Development (Nitra, 3rd November, 2021), Nitra, – s.119 DOI:  https://doi.org/10.15414/2021.9788055224015

 

$147.     Федько Р. М., Антонець М. О., Антонець О. А., Віблий О. М. Використання бузини чорної у полезахисних лісосмугах. Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 11 листоп. 2021). Полтава: Полтавський державний аграрний університет, 2021.– С. 37-40.

 

Інші публікації

 

$11.         Шевченко Т.Л. Екологічні особливості інтродукції лікарських рослин в агрофітоценозах: автореферат на здоб. наук. ст. канд. с.-г. наук: 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) / Шевченко Тетяна Леонідівна; Національна академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування, наук. керівник Глущенко Людмила Анатоліївна, Київ – 2021. – 26 с.

 

$12.         Європейський досвід збалансованого розвитку об’єднаних територіальних громад (наукове видання) / за наук. ред. д.е.н., акад НААН Дребот О.І. / авт.кол.: Фурдичко О.І., Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Бабікова К.О., Гончар С.М., Устименко О.В., Шевченко Т.Л., Карпук Л.М., Собчик В.Т., Ткач І. Я.: ІАП НААН. К.: ДІА, 2021. – 52 с.

 

 

Перелік друкованих праць співробітників ДСЛР ІАП НААН за 2022 рік

Монографії

$11.    Атлас морфолого-анатомічних ознак сировини дикорослих споріднених видів лікарських рослин України /Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Двірна Т.С., Футорна О.А., Махиня Л.М., Глущенко Л.А. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2022. – 438 с. (ISBN 978-966-437-632-4)

$12.    Красовський В. В., Федько Р. М., Черняк Т. В. Огляд сучасної методології інтродукції рослин. в кн. Modern aspects of scientific research in the context of modernization of biological and natural science education : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 129-153 рp.  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-257-9-7

$13.    Глущенко Л.А., Заплатова А.В. До питання якості і безпечності лікарської рослинної сировини. в кн.. Екологічна та біологічна безпека України: колективна монографія / за науковою редакцією О.І. Дребот, А.І. Парфенюк. Київ: Видавництво НУБІП України, 2022. – С. 65-102.(ISBN 978-617-8102-95-1)

Збірники

$11.    Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2022 року) – Лубни: ВКФ «Інтерпарк», 2022. – 114 с.

$12.    Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції ( 21–22 листопада 2022 року) – м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – 198 с.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

Статті

$11.    Приведенюк Н.В. Ефективність розсадного розмноження чебрецю звичайного (Thymusvulgaris L.) в умовах зрошення. / Н.В. Приведенюк // Збалансоване природокористування, 2022. №1. – С. 74-81 https://DOI:10.33730/2310–4678.1.2022.255217

$12.    Красовський В.В., Федько Р.М., Черняк Т.В. Життєві форми субтропічних рослин та їх модифікація за умов інтродукції в Лісостепу України // Агроекологічний журнал, 2022. №1. – С. 23-32 https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.257120

$13.    Приведенюк Н.В., Трубка В.А., Глущенко Л.А. Продуктивність алтеї лікарської (Althea officinalis L.) за використання регуляторів росту за краплинного зрошення //Агроекологічний журнал, 2022. №1. – С. 121-128  https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.255186

$14.    Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М., Орловський О.В.
Дослідження кісточок мушмули звичайної (Mespilus germanica L.) в Хорольському ботанічному саду// Екологічні науки (Науково-практичний журнал), 2022. №2(41). – С.125-129  https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.21

$15.    Меженський В.М., Меженська Л.О., Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М.. До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 13. Таксономічне різноманіття та назви субтропічних плодових рослин колекції Хорольського ботанічного саду. // Сортовивчення та сортознавство, 2022, Т. 18. №1. – С.14-23. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.1.2022.257583

$16.    Куценко Н.І. Формування наукових основ вирощування м’яти перцевої в Україні:історичний екскурс // Історія науки і біографістика. 2022. №2. – С.124-136  https://doi.org/10.31073/istnauka202202-08

$17.    Красовський В.В., Федько Р.М., Черняк Т.В., Григоренко А.В.
Можливості інтродукції Feijoa Sellowiana O. Berg в лісостеп України: наукові та практичні підходи // Екологічні науки (Науково-практичний журнал), 2022. №4 (43). – С.135-139  https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.22

$18.    Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М., Тимошенко Л.М. Господарсько-біологічна класифікація субтропічних плодових культур колекції Хорольського ботанічного саду. // Агроекологічний журнал, 2022. №2. – С. 64-73 https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2022.263319

$19.     Mishchenko L., Dunich A., Dashchenko A., Kozub N., HlushchenkoL. SCREENING OF CHERRY LEAF ROLL VIRUS IN SAMBUCUS NIGRA PLANTS IN UKRAINE //   Карантин і захист рослин. №3 (270), 2022. –С.11-14   DOI:  https://doi.org/10.36495/2312-0614.2022.3.11-14

$110.              Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Вергун О.М., Гудзь Н.І., Марковська О.Є. Оцінка впливу погодних умов на господарсько-цінні ознаки Lavandula angustifolia L. в умовах Херсонської області. // Агроекологічний журнал, 2022. №3. – С. 84-93  https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266413

$111.              Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А. Куценко Н.І., Куценко О.О., Власенко І.С. Розроблення методичних підходів визначення схожості насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) // Агроекологічний журнал, 2022. №3. – С. 94-905 https:// DOI:  https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266415

$112.              Кир’ян В.М. Генетичне різноманіття рослин Чернівецької та Тернопільської областей України / В.М. Кир’ян, Л.А. Глущенко, Р.Л. Богуславський // Генетичні ресурси рослин. – №1(30), 2022.– С.22-33https:// DOI: 10.36814/pgr.2022.30.02

$113.              Колосович М.П., Колосович Н.Р. Оцінка зразків м’яти довголистої – Mentha longifolia L. за цінними господарськими ознаками // Генетичні ресурси рослин. – №1(30), 2022. – С. 97-106  https://DOI: 10.36814/pgr.2022.30.09

$114.              Красовський В., Федько Р., Черняк Т., Орловський О. (2022). Лікарські властивості і використання субтропічних рослини колекції Хорольського ботанічного саду (Повідомлення 1). Фітотерапія. Часопис, 4, 91–96,

https://doi: 10.33617/2522-9680-2022-4-9

Науково-методичні рекомендації

$11.    Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І., Глущенко Л.А.. Цибро Ю.А., Черненко В.А., Гаврилюк Л.В., Паренюк В.В., Куценко О.О., Ольхович С.Я. Визначення посівних якостей насіння астрагалу серпоплодного (Astragalus falcatusLam.) (Методичні рекомендації). Київ:ДІА, 2022.24 с.

$12.    Куценко Н.І., Шевченко Т.Л., Глущенко Л.А. Науково-методичні рекомендації щодо формування колекцій материнки звичайної (Origanum vulgare L.). Лубни, 2022, –30 с.

Тези

1. Колосович М.П., Колосович Н.Р.Використання зразків генофонду для створення сортів лікарських рослин. Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІ наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 03 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН:; відп. за вип. О.В. Позняк: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2022. – Т. 2. – С. 191-194.

$13.    Федько Р.М., Антонець М.О., Антонець О.А.Особливості формування генеративних органів Sambucus nigra L. в умовах різного освітлення. Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІ наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 03 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН:; відп. за вип. О.В. Позняк: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2022. – Т. 2. – С. 332-336.

$14.    Шевченко Т.Л., Трубка В.А.Біологічні особливості інтродукованого виду BuniasorientalisL. в умовах Дослідної станції лікарських рослин. Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІ наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 03 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН:; відп. за вип. О.В. Позняк: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2022. – Т. 2. – С. 363-366.

$15.    Борисенко Н.М., Свиденко Л.В., Куцик Т.П. Історичні аспекти методичних підходів до виділення ефірної олії та встановлення її якості. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 3-8.

$16.    Кухнюк О.В., Нестеренко В.В., Устименко О.В. З історії фітотерапії в системі східної медицини. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 8-11.

$17.    Сапа Т.В., Трубка В.А. Життєвий і науковий шлях М.І. Коломійця (до 90-річчя від дня народження). Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 11-14.

$18.    Корнілова Н.А., Шевченко Т.Л. Coffeaarabica – особливості розмноження та використання в інтер’єрі. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 23-25.

$19.    Петрук Ю.В., Онук Л.Л., Глущенко Л.А.Особливості росту і розвитку HepaticanobilisGars. в умовах ex situ. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 34-37.

$110.              Свиденко Л.В., Вергун О.М., Глущенко Л.А., Гудзь Н.І., BrindzaJ. Інтродукція Helichrysumitalicumssp. angustifolium (DC.) E. Ossip. сорт Кристалл в умовах Південного Степу. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 41-43.

$111.              Федько Р.М., Федько Л.А. Поширення адвентивних видів на території дендропарку «Лікарський сад». Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 43-46.

$112.              Шевченко Т.Л. Морфо-біологічні особливисті Nepeta grandiflora Bieb. при інтродукції. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 46-50.

$113.              Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А., Трубка В.А., Сапа Т.В., Приведенюк Т.В. Перспективи розсадного способу розмноження кропиви дводомної (Urtica dioica L.). Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 52-54.

$114.              Приведенюк Н.В., Куцик Т.П., Трубка В.А., Сапа Т.В., Приведенюк Т.В. Вплив термінів збору алтеї лікарської (Althaea officinalis L.). Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 54-58.

$115.              Колосович М.П., Колосович Н.Р., Колосович О.М. Оцінка зразків робочої колекції м’яти довголистої (Mentha longifolia(L.) Huds.). Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 58-61.

$116.              Канак Л.А., Ромащенко В.В., Глущенко Л.А. Щодо необхідності додати до курсу фармакогнозії вивчення лікувальних грибів. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 65-68.

$117.              Колосович М.П., Колосович Н.Р., Колосович О.М. Застосування в медицині шоломниці байкальської. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 68-74.

$118.              Колосович М.П., Колосович Н.Р., Тимошенко Л.М., Колосович О.М. Корисні властивості тютюну та його використання. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 74-77.

$119.              Красовський В.В., Куцик Т.П., Федько Р.М., Черняк Т.В. Визначення вмісту жирної олії та білку насіння (ядра)  PrunusarmeniacaL. середньоазіатської групи колекції Хорольського ботанічного саду. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 77-80.

$120.              Куценко О.О., Нікітіна О.О., Куценко Н.І. Аналіз визнаних в Україні урологічних лікарських засобів рослинного походження. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 80-84.

$121.              Ромащенко В.В., Канак Л.А., Глущенко Л.А. Лишайники – перспективні джерела біологічно-активних інгредієнтів. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 90-83.

$122.              Федько Л.А.Моночай ромашки лікарської – ефективний засіб у профілактиці та лікуванні захворювань. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 90-83.

$123.              Клочанюк В.В., Тимошенко Л.М., Глущенко Л.А. Вплив автотранспортного навантаження на якість сировини деяких дикорослих видів PlantagoL. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур» (Березоточа, 25 березня 2022 року) Березоточа, 2022. С. 100-104.

$124.              Колосович М. П., Глущенко Л. А., Шевченко Т. Л., Федько Р. М., Колосович Н. Р. Результати дослідницької роботи з генетичними ресурсами лікарських рослин. Наукові читання до 85-річчя від дня народження В. Г. Вировця:матеріали науково-практичної конференції (Глухів, 05 березня 2022 р.). Глухів: ІЛК НААН, 2022. С. 86-89.

$125.              Колосович М.П., Колосович Н.Р. Особливості вирощуванню сорту Астрагалу шерстистоквіткового Фаворит // Матеріали ХІI науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича. (Полтава, 5 травня 2022 р.). – Полтава.Полтавський державний аграрний університет, 2022. С.47-50  https://doi.org/10.5281/zenodo.6641805

$126.              Куценко О.О., Дем’янюк О. С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І. До методики оцінки схожості та енергії проростання свіжозібраного насіння звіробою звичайного // Матеріали ХІI науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича. (Полтава, 5 травня 2022 р.). – Полтава.Полтавський державний аграрний університет, 2022. С.54-57  https://doi.org/10.5281/zenodo.6641805

$127.              Куцик Т.П., Глущенко Л.А. Особливості контролю показників якості ромашки лікарської та чабрецю звичайного при зберіганні // Матеріали ХІI науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича. (Полтава, 5 травня 2022 р.). – Полтава.Полтавський державний аграрний університет, 2022. С.119-123.  https://doi.org/10.5281/zenodo.6641805

$128.              Minarchenko V.М., Makhynia L.М., Podolian D.О., Cholak І.S., Strumenska О. М., Hlushchenko L.А. Comparison of morphological and anatomical characteristics of two species of the genus Artemisia L. in Ukraine.//PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). – Київ, 2022. Т. 1. С. 79-82

$129.              Лагутенко О.Т., Міщенко Н.С., Куценко Н.І. Оцінка біологічної дії екстрактивних речовин деяких представників родини ASTERACEAE.// PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). – Київ, 2022. Т. 2. С. 80-84.

$130.              Трубка В.А., Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А. Симптоми поширених хвороб лікарських рослин. // PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). – Київ, 2022. Т. 2. С. 243-247.

$131.              Шевченко Т.Л., Глущенко Л.А. Інтродукція HERNIARIA GLABRA L. в умовах Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН. // PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). – Київ, 2022. Т. 2. С. 295-298.

$132.              Бусь Н., Устименко О., Глущенко Л.Передумови творення та організаційна діяльність Дослідної станції лікарських рослин.//Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХVІІ Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. 180-річниці від дня народження Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), (Київ, 19-20 трав. 2022 р.) / НААН, ННСГБ. Вінниця: ТВОРИ, 2022. С.25-29.

$133.              Куценко Н., Куценко О. Історичні аспекти вирощування м’яти перцевої в Україні започатковане А.Є. Зайкевичем.//Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХVІІ Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. 180-річниці від дня народження Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), (Київ, 19-20 трав. 2022 р.) / НААН, ННСГБ. Вінниця: ТВОРИ, 2022. С.82-86.

$134.              Шевченко Т., Глущенко Л. Історичні аспекти формування колекції лікарських рослин в ДСЛР ІАП НААН.//Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХVІІ Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. 180-річниці від дня народження Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), (Київ, 19-20 трав. 2022 р.) / НААН, ННСГБ. Вінниця: ТВОРИ, 2022. С.150-154.

$135.              Бусь Н., Корабніченко О., Устименко О.Історичні аспекти розміщення суб’єктів господарювання в галузі лікарського рослинництва.//Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХVІІ Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. 180-річниці від дня народження Анастасія Єгоровича Зайкевича (1842–1931), (Київ, 19-20 трав. 2022 р.) / НААН, ННСГБ. Вінниця: ТВОРИ, 2022. С.312-316.

$136.              Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л. До питання збереження рідкісних видів з лікувальними властивостями // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 66-70.

$137.              Дем’янюк О.С., Глущенко Л.А., Симочко Л.Ю. Розвиток галузі овочівництва в умовах Закарпаття: перспективи та проблеми сьогодення // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 98-101.

$138.              Кір’ян В.М., Богуславський Р.Л., Глущенко Л.А., Гребенщиков В.О. До підсумків збору зразків генофонду рослин на території Чернівецької та Тернопільської областей // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 147-151.

$139.              Колосович М.П., Колосович Н.Р., Шевченко Т.Л. Видове різноманіття зразків роду шоломниця колекції Дослідної станції лікарських рослин // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 165-167.

$140.              Колосович Н.Р., Колосович М.П. Вплив біопрепарату Актофіт на численність польового і ягідного клопів в посівах змієголовнику молдавського // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 168-172.

$141.              Куценко О.О., Кічігіна О.О. Куценко Н.І. Методичні особливості визначення схожості та енергії проростання астрагалу серпоплідного // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 197-199.

$142.              Приведенюк Н.В., Куцик Т.П., Трубка В.А., Приведенюк Т.В. Продуктивність кропиви дводомної (Urtica dioica L.) першого року вегетації залежно від способів розмноження // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 296-300.

$143.              Шевченко Т.Л. До питання розмноження Dictamnus albus L. // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 384-387.

$144.              Шевченко Т.Л., Корнілова Н.А. До питання асортименту кімнатних рослин. // «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Україна, Київ, 7-8 липня 2022 року). Київ. 2022. С. 387-390.

$145.              Кір’ян В., Глущенко Л., Богуславський Р. Збір зразків генофонду народної селекції як захід збереження агрорізноманіття. // «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 року). Київ. 2022. С. 67-71.

$146.              Куценко О., Дем’янюк О., Куценко Н. Встановлення оптимального віку насінницьких посівів деяких сортів лікарських рослин. // «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 року). Київ. 2022. С. 89-91.

$147.              Палапа Н., Устименко О., Шевченко Т., Федько Р. Вирощування лікарських рослин в умовах сільських селітебних територій Лубенщини. // «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 року). Київ. 2022. С. 116-120.

$148.              Трубка В., Глущенко Л., Міщенко Л. До питання фітопатологічного моніторингу у лікарському рослинництві. // «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 року). Київ. 2022. С. 150-154.

$149.              Білик О.М., Федько Р.М. Акліматизація Сеltis L. в умовах Лівобережного Лісостепу України. // V Міжнародна науково-практична конференція «Селекція-надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво) присвячена 110 річниці з дня народження видатного вченого, селекціонера, заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Зеленського Михайла Олексійовича (м. Київ 24-25 травня 2022 року) Київ.2022. С.126-128.

$150.              Федько Р.М. Спогади ятрять серце і зігрівають душу. Олена Байрак:людина і науковець. Книга-спомин / Упоряд. Грибан Г.П. Полтава: Дивосвіт, 2022. С.116-123.

$151.              Колосович М.П., Колосович Н.Р., Колосович О.М. Нові інтродуковані види м’яти колекції дослідної станції лікарських рослин // «Актуальні проблеми рослинництва в умовах змін клімату»: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції молодих вчених (м. Харків, 26-27 жовтня 2022 р.) м. Харків. – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН.– С. 92-95.

$152.              Куцик Т.П., Куценко О.О. Лікарські рослини у фітопрепаратах урологічного спрямування. Хімія природних сполук: матер. VІ Всеукраїнської наук.–практ. конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовт. 2022 р.). Тернопіль: ТНМУ. 2022. – С. 119–122.

$153.              Міщенко Л.Т., Молодченкова О.О., Дащенко А.В., Дуніч А.А., Глущенко Л.А., Рищакова О.В., Безкровна Л.Я. Вплив вірусної інфекції на хімічний склад бузини чорної (SAMBUCUS NIGRA L. ). Хімія природних сполук: матер. VІ Всеукраїнської наук.–практ. конф. з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовт. 2022 р.). Тернопіль: ТНМУ. 2022. – С. 188–189.

$154.              Свиденко Л.В., Корабльова О.А., Глущенко Л.А. Artemisia balchanorum Krasch. та його гібриди в органічному землеробстві на півдні України / VII Міжнародна науково практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука» – м. Київ, 25 жовтня 2022. – С. 108-110.

$155.              Тимошенко Л.М., Глущенко Л.А. Особливості формування міських зелених насаджень. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 листопада, 2022 р.). К.: ДІА 2022. С. 187-189.

$156.              Устименко О.В., Глущенко Л.А. Середземноморський досвід побічного лісокористування те перспективи його запровадження в Україні. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 листопада, 2022 р.). К.: ДІА 2022. С. 189-192.

$157.              Глущенко Л.А. Лідія Шелудько: життя з Україною в серці.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.21–25.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$158.              Колосович М.П. Романтичний науковець.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.28–30.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$159.              Куценко Н.І. Світлій пам’яті Лідії Панісівни Шелудько (20.11.1937 – 03.02.2019 рр.) Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.36–40.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$160.              Кучігіна О.О., Куценко Н.І., Дем’янюк О.С., Цибро Ю.А., Гаврилюк Л.В. Особливості аналізування чистоти і відходу насіння Astragalus falcatusLam.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.70 –73.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$161.              Корнілова Н.А., Шевченко Т.Л. Особливості розмноження розмарину лікарського в кімнатних умовах.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.73–76.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$162.              Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М., Федько Л.А. Харчові та лікарські властивості смоківниці карійської (Ficus caricaL.) – нового інтродукта Лісостепу України. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.76–79.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$163.              Приведенюк Н.В., Трубка В.А., Сапа Т.В., Приведенюк Т.В. Особливості вирощування ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) в умовах Лівобережного Лісостепу України.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.82–85.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$164.              Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Йончева Т.Р., Бринза Я. Представники роду Thymus L. в колекції ароматичних рослин Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.89–92.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$165.              Тимошенко Л.М., Глущенко Л.А., Ткач Є.Д. Лікарські рослини, як складова фіто різноманіття рудеральних екотопів.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.92–96.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$166.              Шевченко Т.Л., Яковина Т.В. Інтродукція ліан в умовах Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.99–102.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$167.              Устименко О.В., Спасібо О.С., Глущенко Л.А. Деякі шляхи розширення сировинної бази для виробництва лікарських рослинних препаратів.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.102–106.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311

$168.              Колосович М.П., Колосович Н.Р., Колосович О.М. Використання в медицині астрагалу шерстистоквіткового.Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали десятої Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 листопада 2022 р., м. Полтава. РВВ ПДАА. 2022. – С.128–131.  https://doi.org/10.5281/zenodo.749311 

 

Перелік друкованих праць співробітників  ДСЛР ІАП НААН за 2023 рік

Монографії

1.         Самородов В.М., Поспелов С.В., Глущенко Л.А., Куценко Н.І. Високі вітрила життя  Лідії Шелудько. Полтава: Дивосвіт, 2023. 116 с. (ISBN 978-617-633-321-0) 

Збірники

1.         Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року) – Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. – 292 с. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320 

2.         Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. –134 с. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

3.         Природничі науки: проекти, дослідження, перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 грудня 2023 р., м. Миргород) (ISBN 978-617-8352-12-7). 

 Статті

1.         Штакал М.І.,Коломієць Л.П., Штакал В.М., Левченко О.С., Глущенко Л.А. Ехінацея пурпурова – цінна лікарсько-кормова рослина для формування органічних кормових фітосумішей Зб. ННЦ «ІЗ НААН» Землеробство і рослинництво, теорія і практика. Вип. 1, 2023. С. 20-25. https://doi.org.10.54651/agri.2023.01.03.

2.         Красовський В.В., Федько Р.М., Черняк Т.В. Формування колекції Elaeagnus umbellata Thunb. в Хорольському ботанічному саду. Екологічні науки. Науково-практичний журнал. № 3(48), 2023. С. 92-96. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.3-48.14

3.         Pryvedenіuk, N., Hlushchenko, L., Kutsyk, T., Shatkovskyi, A., Shatkovska, K., Shevchenko, T. (2023): Influence of mineral fertilizers and planting density on the growth, development and yield of narrow-leaved lavender (Lavandula angustifolia Mill). Agriculture and Forestry, 69 (2): 165-180. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.69.2.13(Web of Science) 

4.         Приведенюк Н.В. Економічна ефективність розсадного способу вирощування звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) за краплинного зрошення. Агроекологічний журнал. №2. 2023. 123-131 с. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.283704

5.         Shtakal, M., Tkachenko, M., Kolomiiets, L., Holyk, L., & Ustymenko, O. (2023). Economic and biological value of medicinal and fodder herbs for feed production. Scientific Horizons, 26(7): 45-53.  https://doi.org/10.48077/scihor7.2023.45   (Scopus) журнал А Україна

6.         Кічігіна О.О., Дем’янюк О.С., Куценко Н.І., Гаврилюк Н.В., Куценко О.О. Вплив термінів зберігання на показники якості насіння астрагалу серпоплідного (Аstragalus falcatus Lam.). Збалансоване природокористування, 2023. №2. – С. 103-113. https://DOI:10.33730/2310-4678.2.2023.282751 

7.         Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Гулінчук Р.М., Устименко О.В., Гурманчук О.В. Проблеми сільських територій України в контексті Євроінтеграційних процесів. Агроекологічний журнал. 2023. № 3. С. 6-17. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2023.287759 

8.         Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Вергун О.М., Корабльова О.А. Колекція LAVANDULA L. Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства. Генетичні ресурси рослин. – №1 (32), 2023.– С.58-69 

DOI: https://doi.org/10.36814/pgr.2023.32.07

9.         Глущенко, Л. А., & Куценко, Н. І. Проблеми ідентифікації лікарських рослин та лікарської рослинної сировини. Journal of Native and Alien Plant Studies, 2023 (19), С. 38–52. https://doi.org/10.37555/2707-3114.19.2023.293647

10.     Красовський В., Федько Р., Черняк Т., Орловський О. (2023). Лікарські властивості і використання субтропічних рослини колекції Хорольського ботанічного саду (Повідомлення 2). Фітотерапія. Часопис, 2, 138–145, https://doi.org/10.32782/2522-9680-2023-3-138

11.     Кічігіна О.О., Дем’янюк О.С., Гаврилюк Л.В., Куценко Н.І.       Встановлення оптимальних параметрів визначення схожості насіння астрагалу серпоплідного (Аstragalus falcatus Lam.).  Агробіологія. 2023. №2. С. 6-12.  https://DOI:10.33245/2310-9270-2023-183-2-6-12.

12.     Колосович М.П., Колосович Н.Р. Оцінка гібридних зразків м’яти за цінними господарськими ознаками. Генетичні ресурси рослин. – №2 (33), 2023.– С.

13.     Глущенко Л.А., Приведенюк Н.В. Перспективи вирощування лікарських, ефіроолійних і пряно-ароматичних культур в умовах України. Збалансоване природокористування, 2023. №4. – С.  

 

Науково-методичні рекомендації та посібники

1.         Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Свиридовський  В.М., Свиденко А.В. Лавандин : практичний посібник. – Одеса : Олді+, 2023. – 44 с. (ISBN 978-966-289-725-8)

2.         Посібник щодо передового досвіду нових кейсів розвитку та використання еколого-економічного потенціалу полезахисних лісових смуг, само заліснених та деградованих територій. Наталія Висоцька. Олександр Журавель, Наталія Ключник, Людмила Глущенко, Роман Ярощук, Юрій Рубіш, Емма Маринкевич. – Київ. 2023.– 68 с. 

3.         Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устимкнко О.В., Гончар С.М. Сільські території України в умовах воєнної агресії, що спричинена Російською Федерацією (науково-практичні рекомендації) / за ред. доктора економ. наук, проф., акад. НААН О.І. Дребот. К., – 2023, – 26 с.

4.         Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І., Глущенко Л.А., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Гаврилюк Л.В., Матусевич Г.Д., Куценко О.О., Ольхович С.Я. Визначення посівних якостей насіння лопуха справжнього (Arctium lappa L.). Методичні рекомендації. Київ: ДІА, 2023. 32 с.

5.         Куценко Н.І., Глущенко Л.А. Методика проведення оцінки сортів чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) на відмінність, однорідність та стабільність. – Лубни : НФК «Інтер Парк», 2023. – 16 с.

6.         Хвороби лікарських рослин : навчальний посібник / Марков І.Л., Башта О.В., Волощук Н.М., Гентош Д.Т., Глущенко Л.А. – Київ : НУБіП України, 2023. – 156 с. (ISBN 978-617-8351-66-3)

 

Тези

1.         Halych T., Zhuk V., Listvan K., Pchelovska S., Gluschenko L. THE INFLUENCE OF X-RAY AND ULTRAVIOLET IRRADIATION ON THE CONTENT OF CHAMAZULENE IN THE FLOWERS OF CHAMOMILE // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 1-2.02.2023. Pp. 30-33. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-1-3-02-2023-boston-ssha-arhiv/ 

2.         Федько Р. М., Федько Л. А., Тимошенко Л. М.Особливості Gleditsia triacanthos L. в насадженнях дослідної станції лікарських рослин. Рослини та урбанізація: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 лютого 2023 р.). Дніпро, 2023. С.88-91. 

3.         Глущенко Л. А., Шевченко Т. Л. Оцінка інвазійності Phytolacca americana L. в умовах дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН. Рослини та урбанізація: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 лютого 2023 р.). Дніпро, 2023. С.99-101. 

4.         Шевченко Т. Л., Глущенко Л. А. Карпологічний аналіз, як метод ідентифікації лікарської сировини представників родини APIACEAE. матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:  PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА (Київ, 20 лютого 2023 р.). Київ, 2023. Т. 2. С. 258-262.

5.         Штакал М.І., Штакал В.М., Устименко О.В., Глущенко Л.А.  Перспективність використання органічних кормових добавок з лікарських рослин. Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:  PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА (Київ, 20 лютого 2023 р.). Київ, 2023. Т. 2. С. 262-266.

6.         Krasovskyi V.V., Cherniak T.V., Fed’ko R.M. FEIJOA SELLOWIANA O.BERG: CONSUMER AND MEDICINAL PROPERTIES Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:  PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА (Київ, 20 лютого 2023 р.). Київ, 2023. Т. 1. С. 57-59.

7.         Богуславський Р.Л., Глущенко Л.А., Кір’ян В.М., Гребенщиков В.О. Сучасні тенденції збереження та сталого використання дикорослих лікарських рослин. // Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023»: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): (2 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С.45-51

8.         Колосович Н.Р., Колосович М.П., Шевченко Т.Л.  Видове різноманіття зразків роду Астрагал колекції Дослідної станції лікарських рослин. // Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023»: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): (2 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С.125-129.

9.         Шевченко Т.Л.  Агробіологічна характеристика зразків котячої м’яти. // Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023»: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): (2 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С.125-129. 

10.     Куценко Н.І.,Борисенко Н.М. Рукопис наукової праці, якій не судилося бути виданою // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 16-20. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

11.     Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М., Орловський О.В. ZANTHOXYLUM BUNGEANUM MAXIM. – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД В ІНТРОДУКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХОРОЛЬСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 47-49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

12.     Шевченко Т.Л., Колосович Н.Р.РЕЗУЛЬТАТИ ПОПОВНЕННЯ КОЛЕКЦІЇ В ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 63-65. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

13.     Бусь Н.М., Ольхович С.Я., Приведенюк Н.В., Устименко О.В.ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ALTHEA OFFICINALIS L. В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 68-71. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

14.     Колосович Н.Р.,  Колосович М.П. ВПЛИВ ІНСЕКТИЦИДІВ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОЛЬОВОГО ТА ЯГІДНОГО КЛОПІВ В ПОСІВАХ ЗМІЄГОЛОВНИКУ МОЛДАВСЬКОГО // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 71-73. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

15.     Кулій О.С., Корабніченко О.В. ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛІКАРСЬКОМУ РОСЛИННИЦТВІ // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 71-77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

16.     Приведенюк Н.В., Трубка В.А., Приведенюк Т.В. ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ ВЕДМЕЖОЇ – ЧЕРЕМШІ (ALLIUM URSINUM L.) В УКРАЇНІ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 77-80. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

17.     Трубка В.А., Приведенюк Н.В., Приведенюк Т.В., Яковина Т.В., Федько Л.А., Приведенюк Т.В., Міщенко Л.Т.ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ КРОПИВИ ДВОДОМНОЇ (URTICA DIOICA L.) В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 80-84. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

18.     Корнілова Н.А., Шевченко Т.Л. ДО ПИТАННЯ СОРТОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ CAPSICUM ANNUM L. ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 101-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

19.     Харук І.Д., Куценко Н.І., Соловка В.І., Гуринович С.Й.  ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА НАСІННИЦЬКОГО МАТЕРІАЛУ ВИСОКОСИЛІМАРИНОВИХ ТА ВИСОКОСИЛІБІНІНОВИХ СОРТІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В РОЗСАДНИКАХ ПЕРВИННОГО НАСІННИЦТВА // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 121-125. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

20.     Бугрин М. Б.,  Гачкова Г. Я., Глущенко Л. А., Сибірна Н. О. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН КОЗЛЯТНИКА ЛІКАРСЬКОГО НА АКТИВНІСТЬ NO-СИНТАЗИ ТА ВМІСТ НІТРИТ- ТА НІТРАТ-АНІОНІВ У ЛЕЙКОЦИТАХ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 166-170. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

21.     Глущенко Л.А., Козуб Н.О., Куценко Н.І., Молодченкова О.О., Дащенко А.В.,  Дуніч А.А., Міщенко Л.Т. ОЦІНКА SAMBUCUS NIGRA L. ІЗ СИМПТОМАМИ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ЯКІСТЬ СИРОВИНИ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 170-175. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320 

22.     Кокітко В.І., Одинцова В.М., Глущенко Л.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ VALERIANA STOLONIFERA// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 179-182. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

23.     Колосович М.П., Колосович Н.Р., Колосович О.М. ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ МАТЕРИНКИ ЗВИЧАЙНОЇ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 182-184. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

24.     Куцик Т.П. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНГРЕДІЄТІВ ЛІКАРСЬКИX РОСЛИН, ЯК НАТУРАЛЬНИX КОНСЕРВАНТІВ XАРЧОВИX ПРОДУКТІВ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 184-190. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

25.     Махиня Л. М., Мінарченко В. М., Чепурна Д. Д., Глущенко Л.А., Гнатенко В.М. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКІВ ACANTHUS MOLLIS L. ЯК ДЖЕРЕЛА ПОЛІСАХАРИДІВ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 192-196. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

26.     Мінарченко В.М., Тимошенко Л.М., Федько Р.М., Глущенко Л.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ QUERCUS RUBRA L. У ФАРМАЦІЇ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 200-203. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

27.     Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Вергун О.М., Гудзь Н.І., Свиденко А.В.,  Brindza Jan.ВИВЧЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ З НАДЗЕМНОЇ МАСИ SALVIA OFFICINALIS L. У РІЗНІ ФАЗИ РОЗВИТКУ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 211-215. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

28.     Федько Л.А. ФІТОЧАЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ НИРОК І СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 221-223. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

29.     Тимошенко Л.М., Федько Р.М. ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 248-250. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

30.     Свиденко Л.В., Корабльова О.А., Глущенко Л.А., Петренко С.О., Валентюк Н.О. Закладка дублюючої колекції ароматичних та лікарських рослин  ІКОСГ. «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра» : матеріали конференції (19-20 квітня 2023року ) (м. Одеса, 26 січня 2023 року). Одеса : Олді+, 2023. С.297-302 

31.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Розвиток сільських територій – запорука продовольчої безпеки України. Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану. Збірник тез доповідей Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (Ужгород, 26–28 квітня 2023 р.). С. 67–72. https://drive.google.com/file/d/1q9tG28xzkRYV9-z3sHZJc1GcaS-lUcXp/view

32.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Розвиток екологічного туризму в Україні: позитивні та негативні сторони. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  “Vin Smart Eco” (Вінниця, 18–20 травня 2023 р.).  С.29–32.

33.     Тимошенко Л.М., Федько Р.М. Озеленення населених пунктів в післявоєнний період. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 2: Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С. 376-378

34.     Самородов В., Поспелов С., Глущенко Л., Куценко Н. Лідія Шелудько (1937-2019): під периферійної селекції до академічного визнання // Науково спадщина вченої Віри Жук (1928-2008) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 12 квітня 2023 року). Полтава, 2023. С. 534-539.

35.     Кічігіна О.О., Дем`янюк О.С., Гаврилюк Л.В., Куценко Н.І. Показники якості насіння астрагалу серпоплідного (Astragalus falcatus Lam.) залежно від термінів зберігання. Міжнародна дисциплінарна науково-практична конференція «Відкрита наука україни: візійний дискус в умовах воєнного стану». Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна 2628 квітня 2023 р.). Ужгород, 2023. С. 55–60. https://osu2023.uz.ua/journals/povny-zbirnik  

36.     Самородов В.М., Поспєлов С.В., Глущенко Л.А., Куценко Н.І. ЛІДІЯ ШЕЛУДЬКО (1937-2019): ІМ’Я В ЛІТОПИСІ СЕЛЕКЦІЙНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики(м. Полтава 15 травня 2023 року) / Редкол.: М.М. Маренич (відп. ред.) та ін. Полтава: ПДАУ, 2023. С 22-26.

37.     Мікуліна О.О., Федько Р.М., Антонець М.О., Антонець О.А.Вплив освітлення на формування генеративних органів у вихідних форм Sambucus nigra L. Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики(м. Полтава 15 травня 2023 року)/ Редкол.: М.М. Маренич (відп. ред.) та ін. Полтава: ПДАУ, 2023.. С. 116-119.

38.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”. (18-20 травня 2023, м. Вінниця, Україна)  Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2023.  С. 29-32.

39.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Історія створення та розвиток агрохімічної служби в Україні. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. . (м. Київ, 18-19 травня 2023 р.), 2023. С.140–143.

40.     Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л. Інтродукція видів Hyacinthaceae в колекції Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. (м. Київ, 18-19 травня 2023 р.), 2023. С. 30-32.

41.     Штакал М.І.,Коломієць Л.П., Штакал В.М., Устменко О.В. Глущенко Л.А. Перспективність використання деревію звичайного як лікарсько-кормової рослини в кормовиробництві. Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної корференції. "Поєднання науки,освіти,практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції" (1 червня 2023 року). Вінниця. ТОВ "Твори" С.90-93.

42.     Olga Kichigina, Natalia Kutsenko, Liudmyla Hlushchenko, Olena Demyanyuk SOWING GUALITIES OF ASTRAGALUS SEEDS (ASTRAGALUS FALCATUS LAM.) DEPENDING ON STORAGE TERMS. Essays on Ecosystems and Environmental Research 13th International Conference of Ecosystems, USA. Chicago, Illinois, June 9-10, 2023, р.54

43.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.І., Гончар С.М. Історія створення та розвиток агрохімічної служби в Україні. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6-7 липня 2023 р.) С.140–143.

44.     Колосович М.П., Колосович Н.Р. Прийоми підвищення насіннєвої продуктивності Astragalus dasyanthus Pall. «ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 95-річчя природного заповідника «Михайлівська цілина» (13 липня 2023 р.). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2023. – C. 134-138.

45.     Шевченко Т.Л. Біологічні особливості інтродукованого виду Veronica officinalis L.  в умовах Дослідної станціїх лікарських рослин ІАП НААН. «ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 95-річчя природного заповідника «Михайлівська цілина» (13 липня 2023 р.). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2023. – C. 217-221.

46.     Глущенко Людмила А., Куценко Наталія І. Проблеми ідентифікації лікарських рослин та лікарської рослинної сировини.  ЕТНОБОТАНІЧНІ ТРАДИЦІЇ В АГРОНОМІЇ, ФАРМАЦІЇ ТА САДОВОМУ ДИЗАЙНІ Матеріали VІ міжнародної наукової конференції, присвяченої Року Незламності України (м. Умань, 5–8 липня 2023 року), 2023. С. 104-115

47.     Устименко О.В. Екологічні проблеми пов’язані з розвитком галузі свинарства. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 243–246 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

48.      Шевченко Т.Л., Колосович Н.Р. Інтродукція та колекціонування лікарських рослин в Дослідній станції лікарських росдин ІАП НААН. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 273–276 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

49.     Куценко О., Дем’янюк О., Кічігіна О., Куценко Н. Посівні якості насіння десмодіуму канадського (Desmodium canadence L. DC) залежно від термінів зберігання Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 255–259 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

50.      Глущенко Л.. Мінарченко В. Збирання лікарської рослинної сировини, як засіб збереження традицій природокористування.  Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 126–130 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

51.     Колосович М., Колосович Н., Ольхович С. Прийоми підвищення насіннєвої продуктивності шоломниці байкальської  (Scutellaria baicalensis Georgi.) Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 219222 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

52.     Палапа Н.В., Гончар С.М., Устименко О.В. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій України щодо перспективи подальшої європейської інтеграції. Вклад молодих вчених у розбудову незалежності України. Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 серпня, 2023 р.) – К.: ДІА, 2023. С. 69–71. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnik%20konf%2024.08.2023.pdf

53.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Українська органічна продукція: внутрішній ринок та експорт. Інноваційні екологобезпечні технології рослинництва в умовах воєнного стану.  Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 31 серпня 2023 р.).  С. 136–138. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/zbirnik%20konf%2031.08.2023.pdf 

54.     Dunich A.A., Dashchenko A.V., Mishchenko L.T., Molodchenkova O.O., Hlushchenko L.A., Korotieieva H.V.Cherry leaf roll virus infecting black elderberry plants in Ukraine. X International Conference «Bioresources and Viruses» (September 11-13, 2023), Kyiv, Ukraine, P.47.

55.     Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І., Гаврилюк Л.В. Терміни зберігання, як фактор впливу на показники якості насіння астрагалу серпоплідного. «Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у сучасному агропромислову виробництві» (м. Одеса, 21-22.09.2023 р.). Одеса, 2023. С. 40–43.

56.     Палапа Н.В., Гончар С.М., Устименко О.В. Основні чинники, що впливають на  екологічний стан сільських  селітебних  територій. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»., м. Київ,  28–29 вересня 2023 р. С. 47–49.

57.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Основні проблеми на шляху сталого розвитку сільських територій. Матеріали  Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Агроекологічна безпека і раціональне землекористування зони Полісся». м. Житомир, 12 жовтня 2023 р. С. 67-71

58.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Деградація ґрунтів України у мирний та воєнний час. Матеріали  XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Modern Movement of Science», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.  м. Дніпро, 19–20 жовтня 2023 р. С. 408–410

59.     Палапа Н.В., Устименко О.В. Ядерний тероризм росії проти України.  Nuclear Potential and Possible Threats to the Modern World: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, October 26–27, 2023, м. Дніпро. С. 53–55.

60.     Кічігіна О.О., Куценко Н.І. Особливості визначення чистоти і відходу насіння лопуха справжнього. «Екологічний стан навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку» : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, Україна, 26–27 жовтня  2023 р. С. 82–85. 

61.     Глущенко Людмила  Розвиток ідей В.І. Вернадського щодо збереження біорізноманіття : проблема від якої немає куди тікати. В.І. Вернадський та науково-освітня аграрна Україна:матеріали засідання НААН присвячені 160-річчю від дня народження. ( Київ, 11 жовтня 2023 року), Київ, 2023. – С.38-41.

62.     Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л. Прикладні аспекти використання ботанічних колекцій. Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України(присвячена 10-річчю заснування Хорольського ботанічного саду) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хорол, 12 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. – С.48-50.

63.     Палапа Н.В., Гончар С.М., Устименко О.В. Роль громад у забезпеченні продовольчої безпеки під час війни. Матеріали науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека України: проблеми та шляхи їх подолання» (м. Київ, 12 жовтня, 2023 р.)  К.: ДІА, 2023. С. 90–92. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnik%2012%20.10.2023.pdf 

64.     Федько Р.М. Використання деревних рослин з лікарськими властивостями у відновленні та реконструкції полезахисних лісонасаджень. Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України(присвячена 10-річчю заснування Хорольського ботанічного саду) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хорол, 12 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. – С.203-205.

65.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Розвиток сучасних систем землеробства в Україні. Зернова галузь – проблеми та перспективи технологічного забезпечення: Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 100-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН Валентина Сергійовича Цикова (Дніпро, 12–13 жовтня 2023 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, ДУ ІЗК НААН, 2023. – С. 83-85.

66.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Гончар С.М., Устименко О.В. Основні чинники, що впливають на агроекологічний стан сільських селітебних територій. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференціїї (11–13 жовтня 2023 р.). Умань, 2023. – С. 118-122.

67.     Глущенко Л.А., Гребенщиков В.О.. Мінарченко В.М. Вирощування лікарських рослин як шлях збереження рідкісних видів. Регіональніаспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2023 року, смт. Путила, Чернівецька область, Україна) – Чернівці : Друк Арт, 2023. – C. 11-13

68.     Онук Л.Л., Глущенко Л.А. Збереження цінних популяцій цибулі ведмежої (Allium ursinum L.). Регіональніаспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2023 року, смт. Путила, Чернівецька область, Україна) – Чернівці : Друк Арт, 2023. – C. 25-28.

69.     . Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Сільське господарство та сільські території України: проблеми та шляхи вирішення (Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: виклики і шляхи розвитку в умовах війни і повоєнної відбудови»). Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, м. Оброшине, 23 листопада 2023 р. С. 94–96. 

70.     Кічігіна О.О., Куценко Н.І. Сучасні реалії функціонування насінництва ефіроолійних та лікарських рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.13-15 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

71.     Колосович М.П., Шевченко Т.Л. Куценко Н.І., Глущенко Л.А. Генетичні ресурси лікарських рослин – потенціал для різнобічного використання в умовах сьогодення. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.13-15 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

72.     Колосович М.П., Глущенко Л.А., Колосович Н.Р. Видовий склад шкідників астрагалу серпоплодного в умовах Дослідної станції лікарських рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.21-24 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

73.     Красовський В.В., Черняк Т.В., Шкура Т.В., Федько Р.М. Інтродукція Diospyros lotus L. в умовах Хорольського ботанічного саду. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.24-27 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

74.     Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А., Трубка В.А., Приведенюк Т.В.  Epicometes hirta Poda – шкідник посівів первоцвіту весняного. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.38-41 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

75.     Приведенюк Н.В., Трубка В.А., Приведенюк Т.В.  Перспективи промислового вирощування кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) в Україні. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.41-44. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

76.     Тимошенко Л.М., Тимошенко О.М., Глущенко Л.А. До питання актуальності розширення виробництва ефіроолійної сировини в Україні. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.49-52. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

77.     Трубка В.А., Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А., Міщенко Л.Т. Видовий склад і особливості хвороб подорожнику великого. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.52-55. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

78.     Федько Р.М., Федько Л.А. Біоморфологічні особливості і продуктивність Sambucus nigra L за різних умов освітлення місцезростання. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.55-58. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

79.     Шевченко Т.Л.  Біологічні особливості інтродукованого виду Verbena officinalis L, в умовах Дослідної станції лікарських рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.55-58. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

80.     Устименко О.В., Спасібо О.С., Глущенко Л.А. Фітотерапія – медицина здорових людей. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.117-120. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

81.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Стан сільських територій та продовольча безпека України і світу в умовах війни. Матеріали  ІV міжнародної науково-практичної конференції «Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи» (м. Миргород, 06–07 грудня 2023 р.). С. 190–192.

82.     Устименко О.В., Глущенко Л.А. Традиції вирощування лікарських і ефіроолійних рослин на Лубенщині. «Природничі науки: проекти, дослідження, перспективи»: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 грудня 2023 р., м. Миргород) С. 207-212 (ISBN 978-617-8352-12-7).

83.     Шевченко Т.Л., Корнілова Н.А. Озеленення інтер’єрів різного функціонального призначення в освітніх закладах. «Природничі науки: проекти, дослідження, перспективи»: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 грудня 2023 р., м. Миргород). С. 215-219 (ISBN 978-617-8352-12-7).

  

Перелік друкованих праць співробітників  ДСЛР ІАП НААН за 2023 рік

 Монографії

1.         Самородов В.М., Поспелов С.В., Глущенко Л.А., Куценко Н.І. Високі вітрила життя  Лідії Шелудько. Полтава: Дивосвіт, 2023. 116 с. (ISBN 978-617-633-321-0) 

Збірники

1.         Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року) – Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. – 292 с. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320 

2.         Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. –134 с. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

3.         Природничі науки: проекти, дослідження, перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 грудня 2023 р., м. Миргород) (ISBN 978-617-8352-12-7). 

 Статті

1.         Штакал М.І.,Коломієць Л.П., Штакал В.М., Левченко О.С., Глущенко Л.А. Ехінацея пурпурова – цінна лікарсько-кормова рослина для формування органічних кормових фітосумішей Зб. ННЦ «ІЗ НААН» Землеробство і рослинництво, теорія і практика. Вип. 1, 2023. С. 20-25. https://doi.org.10.54651/agri.2023.01.03.

2.         Красовський В.В., Федько Р.М., Черняк Т.В. Формування колекції Elaeagnus umbellata Thunb. в Хорольському ботанічному саду. Екологічні науки. Науково-практичний журнал. № 3(48), 2023. С. 92-96. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.3-48.14 

3.         Pryvedenіuk, N., Hlushchenko, L., Kutsyk, T., Shatkovskyi, A., Shatkovska, K., Shevchenko, T. (2023): Influence of mineral fertilizers and planting density on the growth, development and yield of narrow-leaved lavender (Lavandula angustifolia Mill). Agriculture and Forestry, 69 (2): 165-180. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.69.2.13(Web of Science) 

4.         Приведенюк Н.В. Економічна ефективність розсадного способу вирощування звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) за краплинного зрошення. Агроекологічний журнал. №2. 2023. 123-131 с. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.283704

5.         Shtakal, M., Tkachenko, M., Kolomiiets, L., Holyk, L., & Ustymenko, O. (2023). Economic and biological value of medicinal and fodder herbs for feed production. Scientific Horizons, 26(7): 45-53.  https://doi.org/10.48077/scihor7.2023.45   (Scopus) журнал А Україна

6.         Кічігіна О.О., Дем’янюк О.С., Куценко Н.І., Гаврилюк Н.В., Куценко О.О. Вплив термінів зберігання на показники якості насіння астрагалу серпоплідного (Аstragalus falcatus Lam.). Збалансоване природокористування, 2023. №2. – С. 103-113. https://DOI:10.33730/2310-4678.2.2023.282751 

7.         Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Гулінчук Р.М., Устименко О.В., Гурманчук О.В. Проблеми сільських територій України в контексті Євроінтеграційних процесів. Агроекологічний журнал. 2023. № 3. С. 6-17. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2023.287759 

8.         Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Вергун О.М., Корабльова О.А. Колекція LAVANDULA L. Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства. Генетичні ресурси рослин. – №1 (32), 2023.– С.58-69 

DOI: https://doi.org/10.36814/pgr.2023.32.07

9.         Глущенко, Л. А., & Куценко, Н. І. Проблеми ідентифікації лікарських рослин та лікарської рослинної сировини. Journal of Native and Alien Plant Studies, 2023 (19), С. 38–52. https://doi.org/10.37555/2707-3114.19.2023.293647

10.     Красовський В., Федько Р., Черняк Т., Орловський О. (2023). Лікарські властивості і використання субтропічних рослини колекції Хорольського ботанічного саду (Повідомлення 2). Фітотерапія. Часопис, 2, 138–145, https://doi.org/10.32782/2522-9680-2023-3-138

11.     Кічігіна О.О., Дем’янюк О.С., Гаврилюк Л.В., Куценко Н.І.       Встановлення оптимальних параметрів визначення схожості насіння астрагалу серпоплідного (Аstragalus falcatus Lam.).  Агробіологія. 2023. №2. С. 6-12.  https://DOI:10.33245/2310-9270-2023-183-2-6-12.

12.     Колосович М.П., Колосович Н.Р. Оцінка гібридних зразків м’яти за цінними господарськими ознаками. Генетичні ресурси рослин. – №2 (33), 2023.– С.

13.     Глущенко Л.А., Приведенюк Н.В. Перспективи вирощування лікарських, ефіроолійних і пряно-ароматичних культур в умовах України. Збалансоване природокористування, 2023. №4. – С.  

 Науково-методичні рекомендації та посібники

1.         Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Свиридовський  В.М., Свиденко А.В. Лавандин : практичний посібник. – Одеса : Олді+, 2023. – 44 с. (ISBN 978-966-289-725-8)

2.         Посібник щодо передового досвіду нових кейсів розвитку та використання еколого-економічного потенціалу полезахисних лісових смуг, само заліснених та деградованих територій. Наталія Висоцька. Олександр Журавель, Наталія Ключник, Людмила Глущенко, Роман Ярощук, Юрій Рубіш, Емма Маринкевич. – Київ. 2023.– 68 с.

3.         Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устимкнко О.В., Гончар С.М. Сільські території України в умовах воєнної агресії, що спричинена Російською Федерацією (науково-практичні рекомендації) / за ред. доктора економ. наук, проф., акад. НААН О.І. Дребот. К., – 2023, – 26 с.

4.         Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І., Глущенко Л.А., Цибро Ю.А., Черненко В.А., Гаврилюк Л.В., Матусевич Г.Д., Куценко О.О., Ольхович С.Я. Визначення посівних якостей насіння лопуха справжнього (Arctium lappa L.). Методичні рекомендації. Київ: ДІА, 2023. 32 с.

5.         Куценко Н.І., Глущенко Л.А. Методика проведення оцінки сортів чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) на відмінність, однорідність та стабільність. – Лубни : НФК «Інтер Парк», 2023. – 16 с.

6.         Хвороби лікарських рослин : навчальний посібник / Марков І.Л., Башта О.В., Волощук Н.М., Гентош Д.Т., Глущенко Л.А. – Київ : НУБіП України, 2023. – 156 с. (ISBN 978-617-8351-66-3)

 Тези

1.         Halych T., Zhuk V., Listvan K., Pchelovska S., Gluschenko L. THE INFLUENCE OF X-RAY AND ULTRAVIOLET IRRADIATION ON THE CONTENT OF CHAMAZULENE IN THE FLOWERS OF CHAMOMILE // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 1-2.02.2023. Pp. 30-33. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-1-3-02-2023-boston-ssha-arhiv/

2.         Федько Р. М., Федько Л. А., Тимошенко Л. М.Особливості Gleditsia triacanthos L. в насадженнях дослідної станції лікарських рослин. Рослини та урбанізація: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 лютого 2023 р.). Дніпро, 2023. С.88-91.

3.         Глущенко Л. А., Шевченко Т. Л. Оцінка інвазійності Phytolacca americana L. в умовах дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН. Рослини та урбанізація: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1 лютого 2023 р.). Дніпро, 2023. С.99-101.

4.         Шевченко Т. Л., Глущенко Л. А. Карпологічний аналіз, як метод ідентифікації лікарської сировини представників родини APIACEAE. матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:  PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА (Київ, 20 лютого 2023 р.). Київ, 2023. Т. 2. С. 258-262.

5.         Штакал М.І., Штакал В.М., Устименко О.В., Глущенко Л.А.  Перспективність використання органічних кормових добавок з лікарських рослин. Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:  PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА (Київ, 20 лютого 2023 р.). Київ, 2023. Т. 2. С. 262-266.

6.         Krasovskyi V.V., Cherniak T.V., Fed’ko R.M. FEIJOA SELLOWIANA O.BERG: CONSUMER AND MEDICINAL PROPERTIES Матеріали ІV Науково-практичної конференції з міжнародною участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:  PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА (Київ, 20 лютого 2023 р.). Київ, 2023. Т. 1. С. 57-59.

7.         Богуславський Р.Л., Глущенко Л.А., Кір’ян В.М., Гребенщиков В.О. Сучасні тенденції збереження та сталого використання дикорослих лікарських рослин. // Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023»: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): (2 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С.45-51

8.         Колосович Н.Р., Колосович М.П., Шевченко Т.Л.  Видове різноманіття зразків роду Астрагал колекції Дослідної станції лікарських рослин. // Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023»: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): (2 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С.125-129.

9.         Шевченко Т.Л.  Агробіологічна характеристика зразків котячої м’яти. // Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023»: Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): (2 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С.125-129. 

10.     Куценко Н.І.,Борисенко Н.М. Рукопис наукової праці, якій не судилося бути виданою // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 16-20. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

11.     Красовський В.В., Черняк Т.В., Федько Р.М., Орловський О.В. ZANTHOXYLUM BUNGEANUM MAXIM. – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД В ІНТРОДУКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХОРОЛЬСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 47-49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

12.     Шевченко Т.Л., Колосович Н.Р.РЕЗУЛЬТАТИ ПОПОВНЕННЯ КОЛЕКЦІЇ В ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 63-65. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

13.     Бусь Н.М., Ольхович С.Я., Приведенюк Н.В., Устименко О.В.ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ALTHEA OFFICINALIS L. В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 68-71. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

14.     Колосович Н.Р.,  Колосович М.П. ВПЛИВ ІНСЕКТИЦИДІВ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОЛЬОВОГО ТА ЯГІДНОГО КЛОПІВ В ПОСІВАХ ЗМІЄГОЛОВНИКУ МОЛДАВСЬКОГО // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 71-73. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

15.     Кулій О.С., Корабніченко О.В. ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛІКАРСЬКОМУ РОСЛИННИЦТВІ // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 71-77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

16.     Приведенюк Н.В., Трубка В.А., Приведенюк Т.В. ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ ВЕДМЕЖОЇ – ЧЕРЕМШІ (ALLIUM URSINUM L.) В УКРАЇНІ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 77-80. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

17.     Трубка В.А., Приведенюк Н.В., Приведенюк Т.В., Яковина Т.В., Федько Л.А., Приведенюк Т.В., Міщенко Л.Т.ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ КРОПИВИ ДВОДОМНОЇ (URTICA DIOICA L.) В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 80-84. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

18.     Корнілова Н.А., Шевченко Т.Л. ДО ПИТАННЯ СОРТОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ CAPSICUM ANNUM L. ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 101-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

19.     Харук І.Д., Куценко Н.І., Соловка В.І., Гуринович С.Й.  ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА НАСІННИЦЬКОГО МАТЕРІАЛУ ВИСОКОСИЛІМАРИНОВИХ ТА ВИСОКОСИЛІБІНІНОВИХ СОРТІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В РОЗСАДНИКАХ ПЕРВИННОГО НАСІННИЦТВА // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 121-125. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

20.     Бугрин М. Б.,  Гачкова Г. Я., Глущенко Л. А., Сибірна Н. О. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН КОЗЛЯТНИКА ЛІКАРСЬКОГО НА АКТИВНІСТЬ NO-СИНТАЗИ ТА ВМІСТ НІТРИТ- ТА НІТРАТ-АНІОНІВ У ЛЕЙКОЦИТАХ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 166-170. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

21.     Глущенко Л.А., Козуб Н.О., Куценко Н.І., Молодченкова О.О., Дащенко А.В.,  Дуніч А.А., Міщенко Л.Т. ОЦІНКА SAMBUCUS NIGRA L. ІЗ СИМПТОМАМИ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ЯКІСТЬ СИРОВИНИ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 170-175. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320 

22.     Кокітко В.І., Одинцова В.М., Глущенко Л.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ VALERIANA STOLONIFERA// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 179-182. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

23.     Колосович М.П., Колосович Н.Р., Колосович О.М. ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ МАТЕРИНКИ ЗВИЧАЙНОЇ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 182-184. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

24.     Куцик Т.П. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНГРЕДІЄТІВ ЛІКАРСЬКИX РОСЛИН, ЯК НАТУРАЛЬНИX КОНСЕРВАНТІВ XАРЧОВИX ПРОДУКТІВ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 184-190. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

25.     Махиня Л. М., Мінарченко В. М., Чепурна Д. Д., Глущенко Л.А., Гнатенко В.М. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКІВ ACANTHUS MOLLIS L. ЯК ДЖЕРЕЛА ПОЛІСАХАРИДІВ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 192-196. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

26.     Мінарченко В.М., Тимошенко Л.М., Федько Р.М., Глущенко Л.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ QUERCUS RUBRA L. У ФАРМАЦІЇ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 200-203. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

27.     Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Вергун О.М., Гудзь Н.І., Свиденко А.В.,  Brindza Jan.ВИВЧЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ З НАДЗЕМНОЇ МАСИ SALVIA OFFICINALIS L. У РІЗНІ ФАЗИ РОЗВИТКУ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 211-215. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

28.     Федько Л.А. ФІТОЧАЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ НИРОК І СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 221-223. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

29.     Тимошенко Л.М., Федько Р.М. ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ// Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень:матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. С. 248-250. https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320

30.     Свиденко Л.В., Корабльова О.А., Глущенко Л.А., Петренко С.О., Валентюк Н.О. Закладка дублюючої колекції ароматичних та лікарських рослин  ІКОСГ. «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра» : матеріали конференції (19-20 квітня 2023року ) (м. Одеса, 26 січня 2023 року). Одеса : Олді+, 2023. С.297-302 

31.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Розвиток сільських територій – запорука продовольчої безпеки України. Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану. Збірник тез доповідей Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (Ужгород, 26–28 квітня 2023 р.). С. 67–72. https://drive.google.com/file/d/1q9tG28xzkRYV9-z3sHZJc1GcaS-lUcXp/view

32.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Розвиток екологічного туризму в Україні: позитивні та негативні сторони. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  Vin Smart Eco” (Вінниця, 18–20 травня 2023 р.).  С.29–32.

33.     Тимошенко Л.М., Федько Р.М. Озеленення населених пунктів в післявоєнний період. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 2: Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С. 376-378

34.     Самородов В., Поспелов С., Глущенко Л., Куценко Н. Лідія Шелудько (1937-2019): під периферійної селекції до академічного визнання // Науково спадщина вченої Віри Жук (1928-2008) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 12 квітня 2023 року). Полтава, 2023. С. 534-539.

35.     Кічігіна О.О., Дем`янюк О.С., Гаврилюк Л.В., Куценко Н.І. Показники якості насіння астрагалу серпоплідного (Astragalus falcatus Lam.) залежно від термінів зберігання. Міжнародна дисциплінарна науково-практична конференція «Відкрита наука україни: візійний дискус в умовах воєнного стану». Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна 2628 квітня 2023 р.). Ужгород, 2023. С. 55–60. https://osu2023.uz.ua/journals/povny-zbirnik  

36.     Самородов В.М., Поспєлов С.В., Глущенко Л.А., Куценко Н.І. ЛІДІЯ ШЕЛУДЬКО (1937-2019): ІМ’Я В ЛІТОПИСІ СЕЛЕКЦІЙНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики(м. Полтава 15 травня 2023 року) / Редкол.: М.М. Маренич (відп. ред.) та ін. Полтава: ПДАУ, 2023. С 22-26.

37.     Мікуліна О.О., Федько Р.М., Антонець М.О., Антонець О.А.Вплив освітлення на формування генеративних органів у вихідних форм Sambucus nigra L. Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю заснування кафедри селекції, насінництва і генетики(м. Полтава 15 травня 2023 року)/ Редкол.: М.М. Маренич (відп. ред.) та ін. Полтава: ПДАУ, 2023.. С. 116-119.

38.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”. (18-20 травня 2023, м. Вінниця, Україна)  Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2023.  С. 29-32.

39.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Історія створення та розвиток агрохімічної служби в Україні. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. . (м. Київ, 18-19 травня 2023 р.), 2023. С.140–143.

40.     Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л. Інтродукція видів Hyacinthaceae в колекції Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. (м. Київ, 18-19 травня 2023 р.), 2023. С. 30-32.

41.     Штакал М.І.,Коломієць Л.П., Штакал В.М., Устменко О.В. Глущенко Л.А. Перспективність використання деревію звичайного як лікарсько-кормової рослини в кормовиробництві. Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної корференції. "Поєднання науки,освіти,практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції" (1 червня 2023 року). Вінниця. ТОВ "Твори" С.90-93.

42.     Olga Kichigina, Natalia Kutsenko, Liudmyla Hlushchenko, Olena Demyanyuk SOWING GUALITIES OF ASTRAGALUS SEEDS (ASTRAGALUS FALCATUS LAM.) DEPENDING ON STORAGE TERMS. Essays on Ecosystems and Environmental Research 13th International Conference of Ecosystems, USA. Chicago, Illinois, June 9-10, 2023, р.54

43.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.І., Гончар С.М. Історія створення та розвиток агрохімічної служби в Україні. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6-7 липня 2023 р.) С.140–143.

44.     Колосович М.П., Колосович Н.Р. Прийоми підвищення насіннєвої продуктивності Astragalus dasyanthus Pall. «ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 95-річчя природного заповідника «Михайлівська цілина» (13 липня 2023 р.). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2023. – C. 134-138.

45.     Шевченко Т.Л. Біологічні особливості інтродукованого виду Veronica officinalis L.  в умовах Дослідної станціїх лікарських рослин ІАП НААН. «ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 95-річчя природного заповідника «Михайлівська цілина» (13 липня 2023 р.). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2023. – C. 217-221.

46.     Глущенко Людмила А., Куценко Наталія І. Проблеми ідентифікації лікарських рослин та лікарської рослинної сировини.  ЕТНОБОТАНІЧНІ ТРАДИЦІЇ В АГРОНОМІЇ, ФАРМАЦІЇ ТА САДОВОМУ ДИЗАЙНІ Матеріали VІ міжнародної наукової конференції, присвяченої Року Незламності України (м. Умань, 5–8 липня 2023 року), 2023. С. 104-115

47.     Устименко О.В. Екологічні проблеми пов’язані з розвитком галузі свинарства. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 243–246 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

48.      Шевченко Т.Л., Колосович Н.Р. Інтродукція та колекціонування лікарських рослин в Дослідній станції лікарських росдин ІАП НААН. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 273–276 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

49.     Куценко О., Дем’янюк О., Кічігіна О., Куценко Н. Посівні якості насіння десмодіуму канадського (Desmodium canadence L. DC) залежно від термінів зберігання Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 255–259 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

50.      Глущенко Л.. Мінарченко В. Збирання лікарської рослинної сировини, як засіб збереження традицій природокористування.  Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 126–130 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

51.     Колосович М., Колосович Н., Ольхович С. Прийоми підвищення насіннєвої продуктивності шоломниці байкальської  (Scutellaria baicalensis Georgi.) Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали   Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. (Київ, 6–7 липня 2023 р.).  С. 219222 https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnyk%20lipen%202.pdf 

52.     Палапа Н.В., Гончар С.М., Устименко О.В. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій України щодо перспективи подальшої європейської інтеграції. Вклад молодих вчених у розбудову незалежності України. Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 серпня, 2023 р.) – К.: ДІА, 2023. С. 69–71. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnik%20konf%2024.08.2023.pdf

53.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Українська органічна продукція: внутрішній ринок та експорт. Інноваційні екологобезпечні технології рослинництва в умовах воєнного стану.  Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 31 серпня 2023 р.).  С. 136–138. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/zbirnik%20konf%2031.08.2023.pdf 

54.     Dunich A.A., Dashchenko A.V., Mishchenko L.T., Molodchenkova O.O., Hlushchenko L.A., Korotieieva H.V.Cherry leaf roll virus infecting black elderberry plants in Ukraine. X International Conference «Bioresources and Viruses» (September 11-13, 2023), Kyiv, Ukraine, P.47.

55.     Дем’янюк О.С., Кічігіна О.О., Куценко Н.І., Гаврилюк Л.В. Терміни зберігання, як фактор впливу на показники якості насіння астрагалу серпоплідного. «Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у сучасному агропромислову виробництві» (м. Одеса, 21-22.09.2023 р.). Одеса, 2023. С. 40–43.

56.     Палапа Н.В., Гончар С.М., Устименко О.В. Основні чинники, що впливають на  екологічний стан сільських  селітебних  територій. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»., м. Київ,  28–29 вересня 2023 р. С. 47–49.

57.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Основні проблеми на шляху сталого розвитку сільських територій. Матеріали  Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Агроекологічна безпека і раціональне землекористування зони Полісся». м. Житомир, 12 жовтня 2023 р. С. 67-71

58.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В., Гончар С.М. Деградація ґрунтів України у мирний та воєнний час. Матеріали  XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Modern Movement of Science», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.  м. Дніпро, 19–20 жовтня 2023 р. С. 408–410

59.     Палапа Н.В., Устименко О.В. Ядерний тероризм росії проти України.  Nuclear Potential and Possible Threats to the Modern World: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, October 26–27, 2023, м. Дніпро. С. 53–55.

60.     Кічігіна О.О., Куценко Н.І. Особливості визначення чистоти і відходу насіння лопуха справжнього. «Екологічний стан навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку» : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, Україна, 26–27 жовтня  2023 р. С. 82–85. 

61.     Глущенко Людмила  Розвиток ідей В.І. Вернадського щодо збереження біорізноманіття : проблема від якої немає куди тікати. В.І. Вернадський та науково-освітня аграрна Україна:матеріали засідання НААН присвячені 160-річчю від дня народження. ( Київ, 11 жовтня 2023 року), Київ, 2023. – С.38-41.

62.     Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л. Прикладні аспекти використання ботанічних колекцій. Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України(присвячена 10-річчю заснування Хорольського ботанічного саду) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хорол, 12 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. – С.48-50.

63.     Палапа Н.В., Гончар С.М., Устименко О.В. Роль громад у забезпеченні продовольчої безпеки під час війни. Матеріали науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека України: проблеми та шляхи їх подолання» (м. Київ, 12 жовтня, 2023 р.)  К.: ДІА, 2023. С. 90–92. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/Publications/zbirnyky_conferentsii/Zbirnik%2012%20.10.2023.pdf 

64.     Федько Р.М. Використання деревних рослин з лікарськими властивостями у відновленні та реконструкції полезахисних лісонасаджень. Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України(присвячена 10-річчю заснування Хорольського ботанічного саду) : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хорол, 12 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. – С.203-205.

65.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Розвиток сучасних систем землеробства в Україні. Зернова галузь – проблеми та перспективи технологічного забезпечення: Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 100-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН Валентина Сергійовича Цикова (Дніпро, 12–13 жовтня 2023 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, ДУ ІЗК НААН, 2023. – С. 83-85.

66.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Гончар С.М., Устименко О.В. Основні чинники, що впливають на агроекологічний стан сільських селітебних територій. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференціїї (11–13 жовтня 2023 р.). Умань, 2023. – С. 118-122.

67.     Глущенко Л.А., Гребенщиков В.О.. Мінарченко В.М. Вирощування лікарських рослин як шлях збереження рідкісних видів. Регіональніаспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2023 року, смт. Путила, Чернівецька область, Україна) – Чернівці : Друк Арт, 2023. – C. 11-13

68.     Онук Л.Л., Глущенко Л.А. Збереження цінних популяцій цибулі ведмежої (Allium ursinum L.). Регіональніаспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2023 року, смт. Путила, Чернівецька область, Україна) – Чернівці : Друк Арт, 2023. – C. 25-28.

69.     . Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Сільське господарство та сільські території України: проблеми та шляхи вирішення (Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: виклики і шляхи розвитку в умовах війни і повоєнної відбудови»). Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, м. Оброшине, 23 листопада 2023 р. С. 94–96. 

70.     Кічігіна О.О., Куценко Н.І. Сучасні реалії функціонування насінництва ефіроолійних та лікарських рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.13-15 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

71.     Колосович М.П., Шевченко Т.Л. Куценко Н.І., Глущенко Л.А. Генетичні ресурси лікарських рослин – потенціал для різнобічного використання в умовах сьогодення. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.13-15 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

72.     Колосович М.П., Глущенко Л.А., Колосович Н.Р. Видовий склад шкідників астрагалу серпоплодного в умовах Дослідної станції лікарських рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.21-24 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

73.     Красовський В.В., Черняк Т.В., Шкура Т.В., Федько Р.М. Інтродукція Diospyros lotus L. в умовах Хорольського ботанічного саду. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.24-27 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

74.     Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А., Трубка В.А., Приведенюк Т.В.  Epicometes hirta Poda – шкідник посівів первоцвіту весняного. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.38-41 https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

75.     Приведенюк Н.В., Трубка В.А., Приведенюк Т.В.  Перспективи промислового вирощування кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) в Україні. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.41-44. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

76.     Тимошенко Л.М., Тимошенко О.М., Глущенко Л.А. До питання актуальності розширення виробництва ефіроолійної сировини в Україні. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.49-52. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

77.     Трубка В.А., Приведенюк Н.В., Глущенко Л.А., Міщенко Л.Т. Видовий склад і особливості хвороб подорожнику великого. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.52-55. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

78.     Федько Р.М., Федько Л.А. Біоморфологічні особливості і продуктивність Sambucus nigra L за різних умов освітлення місцезростання. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.55-58. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

79.     Шевченко Т.Л.  Біологічні особливості інтродукованого виду Verbena officinalis L, в умовах Дослідної станції лікарських рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.55-58. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

80.     Устименко О.В., Спасібо О.С., Глущенко Л.А. Фітотерапія – медицина здорових людей. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р., м. Полтава). Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2023. – С.117-120. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10433578 

81.     Палапа Н.В., Нагорнюк О.М., Устименко О.В. Стан сільських територій та продовольча безпека України і світу в умовах війни. Матеріали  ІV міжнародної науково-практичної конференції «Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи» (м. Миргород, 06–07 грудня 2023 р.). С. 190–192.

82.     Устименко О.В., Глущенко Л.А. Традиції вирощування лікарських і ефіроолійних рослин на Лубенщині. «Природничі науки: проекти, дослідження, перспективи»: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 грудня 2023 р., м. Миргород) С. 207-212 (ISBN 978-617-8352-12-7).

83.     Шевченко Т.Л., Корнілова Н.А. Озеленення інтер’єрів різного функціонального призначення в освітніх закладах. «Природничі науки: проекти, дослідження, перспективи»: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 грудня 2023 р., м. Миргород). С. 215-219 (ISBN 978-617-8352-12-7).

84.