logo vilar

Відділ технології вирощування лікарських рослин

Не менш переконливими є здобутки і інших відділів. Так у відділі технології вирощування лікарських культур розроблено: рекомендації та технологічні карти по вирощуванню більш ніж 90 видів лікарських культур, системи добрив для 50 культур, системи захисту від шкідників та хвороб для 60 культивованих лікарських видів. З ліквідацією відділу механізації напрямок ДКР зберігся, він включений до тематики по технології вирощування лікарських культур. Наукові здобутки по механізації досить вагомі, зокрема, розроблено вихідні вимоги на 10 машин для лікарського рослинництва, конструкторська документація на 5 машин для збирання сировини.

У відділі технології вирішуються питання розробки та вдосконалення прийомів вирощування лікарських культур (основна і передпосівна підготовка грунту, норми висіву насіння, глибина загортання насіння, ширина міжрядь, строки висіву), досліджуються ґрунтове живлення та імунітет рослин в умовах культивування, розробляються системи сівозмін за участю лікарських видів, вдосконалюються методи захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб. В рамках механізації розробляються режими і умови висушування сировини, проводиться підбір параметрів для механізації процесу виробництва лікарської сировини, удосконалюються робочі органи механізмів і знарядь для використання в лікарському рослинництві. Розробляються новітні агротехнічні елементи  екологобезпечних та енергозберігаючих технологій вирощування культур.