logo vilar

Відділ селекції та насінництва

Селекційна робота з лікарськими рослинами в Україні розпочата з організацією в 1916 році Лубенської дослідної станції лікарських рослин. Протягом перших трьох років функціонував насіннєвий розсадник. Власне селекція почала проводитися з 1919 року, коли був створений відділ селекції, очолюваний директором станції М.О.Львовим.

За дев’ять десятиліть існування станції селекційно-насінницьке вивчення пройшли 70 видів лікарських рослин. Науковцями-селекціонерами виведено 48 сортів, 5 сортопопуляцій, 3 сортозразки, 34 популяції, отримано 28 авторських свідоцтв на сорти. До Державного Реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні на 2012 рік занесені 26 сортів. Видано монографію „М’ята перцева” (автор Шелудько Л.П.), яка підсумовує результати селекційно-насінницької роботи з м’ятою перцевою. На сьогодні селекціонери працюють над виконанням 13 проектів в розрізі яких проводиться селекційна робота з традиційними культурами (м’ята перцева, валеріана лікарська, нагідки лікарські) та новими лікарськими видами (собача кропива п’ятилопатева, маруна цінерарієлиста, розторопша плямиста). Щорічно в рамках Державного випробування оцінюються новостворені сорти, які знаходяться в випробуванні. Фахівці по насіннєзнавству розробляють стандарти на насіння лікарських культур та удосконалюють методи аналізу посівного матеріалу. Широкий обсяг робіт проводиться по насінництву 30 сортів, які належать до 29 видів лікарських культур. В підтримуючому насінництві досліджується три види. Розробляються системи та схеми насінництва у відповідності з сучасним рівнем розвитку виробництва. Враховуючи сучасний рівень розвитку науки в даному напрямку робота по насіннєзнавству спрямована на розвиток системи практичних та теоретичних знань стосовно насіння лікарських культур. Що в цілому забезпечить одержання високоякісного посівного матеріалу всіх культивованих сортів, популяцій та видів. Своїми високопродуктивними сортами селекціонери допомагають господарствам різних форм власності одержувати високоякісну рослинну сировину для хіміко-фармацевтичної промисловості, чим сприяють зміцненню здоров`я нації.