logo vilar

Наукові надбання дослідної станції

Протягом 107-ми років колективом дослідної станції здійснюються комплексні наукові дослідження по ресурсознавству, інтродукції, селекції, насінництву, насіннєзнавству, механізації, агрохімії, рослинництву та фітохімії. За час діяльності установи:

-        розроблено рекомендації та технологічні карти з вирощування більш ніж 103 лікарських культур, системи добрив та захисту рослин від шкідників та хвороб для 63 культур;

-        проведена інтродукція понад 185 видів лікарських рослин;

-        розроблені режими невиснажливої заготівлі 15 видів лікарських рослин;

-        розроблені вихідні умови на 10 машин для лікарського рослинництва;

-        завершені 14 фармакопейних статей, нормативно-аналітична документація, технічні умови на сировину і препарати, одержані патенти на 2 фітозбори – „Фітовет” і „Фітонорм”;

-        оформлено понад 100 завершених  розробок.

Колекція лікарських рослин установи налічує 395 таксонів. Гербарій станції входить до складу Національного гербарію України.

Станцією виведено 73 сорти, 5 сортопопуляцій, 34 популяції, 3 сортозразки. Одержано 28 авторських свідоцтв на нові сорти лікарських культур. Десять сортів успішно проходять Державне випробування та включені до переліку перспективних для поширення в Україні.

За матеріалами досліджень лікарських рослин науковими співробітниками станції за період 1969-2023 рр. захищено 31 кандидатська дисертація.