logo vilar

Конференція молодих учених в ДСЛР

На базі Дослідної станції лікарських рослин Інституту Північного Сходу НААН 5-6 червня 2013 року відбулася  І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та технічних культур»

На конференції були представлені роботи молодих науковців, аспірантів і студентів 11 науково-дослідних установ і 4 Вищих навчальних закладів України.

 

Основними питаннями, які піднімалися на конференції були:

·                    Селекція та насінництво лікарських рослин та технічних культур;

·                    Технологія вирощування, збирання та первинної переробки лікарської рослинної сировини і сировини технічних культур;

·                    Впровадження у виробництво наукових розробок.

Особливий інтерес та жваві дискусії учасників конференції викликали доповіді молодих науковців Дослідної станції луб’яних культур ІСГПС НААН, Полтавської державної аграрної академії та Дослідної станції лікарських рослин ІСГПС НААН, зокрема:

Бірюкової Т.С. «Вплив сортових особливостей льону довгунця на ураженість фузаріозом та антракнозом в умовах Північного Сходу України» (Дослідна станція луб’яних культур ІСГПС НААН);

Шершової С.В. «Вивчення впливу екстрактів ехінацеї пурпурової на ростові процеси пилку» (Полтавська державна аграрна академія);

Приведенюка Н.В. Актуальність застосування краплинного зрошення на лікарських культурах» (Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААН);

Прімакова О.А. «Галузь коноплярства як інвестиційний сегмент сільськогосподарського виробництва України» (Дослідна станція луб’яних культур ІСГПС НААН).

Кращі доповіді були відзначені грамотами та подяками.

За результатами обговорення доповідей конференція прийняла наступні рекомендації :

1.Здійснювати подальший розвиток науки відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», проводити спільні наукові дослідження та обмін прогресивним досвідом з молодими науковцями та аспірантами НДУ і ВНЗ України та Європи.

2.Підтримати роботу науково-педагогічних колективів вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, яка спрямована на розвиток науки. Вважати позитивними встановлені зв’язки з обміну результатами наукових досліджень з молодими науковцями та рекомендувати проведення спільних наукових досліджень.

3.Вважати доцільним розширювати і поглиблювати дослідження щодо розробки фітокомпозицій з лікувально-профілактичними, оздоровчими властивостями, в тому числі із використанням нових нетрадиційних сировинних ресурсів, як лікарських так і технічних культур.

4.Поглибити роботу із розробки ресурсозберігаючих технологій та відповідного обладнання для комплексної безвідходної переробки сировини лікарських і технічних культур.

5.Активізувати роботу Ради молодих вчених, та студентських наукових товариств в організації науково-дослідної роботи аспірантів, студентів та проведенні наукових конференцій.

6.Залучати до участі у конференції представників підприємств, торгівлі, медичної, фармацевтичної, харчової, переробної та легкої промисловості з метою розширення спектру питань, що розглядаються, обміну досвідом та додаткової експертної оцінки представлених здобутків з боку практичного їх застосування у відповідних галузях.

7.Забезпечити впровадження результатів наукових досліджень молоді у практичну діяльність підприємств та інших установ.

8.Урегулювати розширення практики виконання комплексних наукових досліджень (аспірантів та науковців).

9.Залучати студентів до створення науково - методичних розробок із забезпечення НДР

10. Організувати проблемні науково - практичні конференції молодих учених з використанням інноваційних технологій у вигляді інтернет - конференцій.

12. Наукові роботи, які були відзначені дипломами та грамотами, рекомендувати до участі у Міжнародних конференціях.

 

dopovydyv salifoto uchasnikiv