logo vilar

Захист дисертаційної роботи Шевченко Т.Л.

28 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН (м. Київ) відбувся захист дисертаційної роботи старшого наукового співробітника відділу екології та фармакогнозії ДСЛР Т.Л. Шевченко «Екологічні особливості інтродукції лікарських рослин в агрофітоценозах».

Дана дисертація представлена на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (сільськогосподарські науки). Керівник – Глущенко Л.А., заступник директора з наукової роботи ДСЛР, к.б.н., с.н.с.

Наукова роботу присвячена дослідженню інтродукції, як процесу збереження генетичного фонду і біологічного різноманіття та введення видів у широку культуру, а також оцінці здатності до натуралізації культивованих лікарських рослин-інтродуцентів та попередженню їх негативного впливу на агрофітоценози.

Визначено екологічні особливості інтродуцентів лікарського призначення за стійкістю до основних абіотичних чинників. Оцінено вплив колекціонування на збереження та примноження генетичного різноманіття лікарських рослин. Виявлено перспективні зразки для культивування та сформовано ознакову колекцію чебрецю, сформований розсадник раритетних видів для розмноження та репатріації. Визначено оптимальні умови для формування штучних популяцій та розроблено рекомендації зі створення таких популяцій для 5-ти раритетних видів. Виділено групу з 11-ти інвазійно-небезпечних лікарських видів-інтродуцентів, розроблено заходи контролю поширення та систему оцінки екологічної безпеки при їх культивуванні.

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 01 Інституту агроекології і природокористування НААН постановили схвалити дисертаційну роботу старшого наукового співробітника відділу екології та фармакогнозії ДСЛР Т.Л. Шевченко «Екологічні особливості інтродукції лікарських рослин в агрофітоценозах» та присудити ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» (сільськогосподарські науки).

Адміністрація, профспілковий комітет та колектив установи щиро вітають дисертанта із успішним захистом!!!