logo vilar

Вітаємо Т.П. Куцик із успішним захистом кандидатської дисертації!

19 лютого 2019 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН на спеціалізованій вченій раді К 26.378.01 відбувся захист дисертаційної роботи наукового співробітника відділу екології і фармакогнозії ДСЛР Куцик Тетяни Павлівни.

Тема дисертаційної роботи – „Розробка технології функціонального кисломолочного продукту «Дивосил». Робота поданана здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Науковий керівник – Кігель Наталія Федорівна, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН.

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню технологічних рішень щодо створення функціонального кисломолочного продукту «Дивосил» із залученням інгредієнтів лікарських рослин та сухого концентрату грибкової кефірної закваски. Застосування мікрофлори кефірних грибків у комплексі з функціональними інгредієнтами дає змогу одержувати ферментований кисломолочний продукт з підвищеним рівнем летких органічних кислот і збільшенню кількості біологічно-активної мікрофлори.

За результатами рішення спеціалізованої вченої ради Т.П. Куцик присуджено науковий ступінь кандидата технічих наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.