logo vilar

Вітаємо із успішним захистом кандидатської дисертації!

1 березня 2018 року в Інституті водних проблем і меліорації НААН на спеціалізованій вченій раді Д 26.362.01 відбувся захист дисертаційної роботи завідувача відділу технологій вирощування лікарських рослин ДСЛР Приведенюка Назара Валерійовича.

Тема дисертаційної роботи „Обгрунтування елементів технології краплинного зрошення валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) в умовах Лівобережного Лісостепу України». Робота подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації.

Науковий керівник – Шатковський Андрій Петрович., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації НААН.

Дисертаційна робота присвячена розробці елементів технології краплинного зрошення валеріани лікарської в умовах Лівобережного Лісостепу України. Встановлено ефективність вирощування валеріани лікарської за озимої сівби як однорічної культури за краплинного зрошення.

За результатами рішення спеціалізованої вченої ради Н.В. Приведенюку присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації.

privedenyuk