logo vilar

Успішний захист кандидатської дисертації Р.В.Мельничука

28 листопада 2017 року в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН на спеціалізованій вченій раді Д 64.366.01 відбувся захист дисертаційної роботи молодшого наукового співробітника ДСЛР Мельничука Руслана Васильовича.

Тема дисертаційної роботи „Генетичне різноманіття роду CalendulaL. як вихідний матеріал для селекції». Робота поданана здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Науковий керівник – Богуславський Р.Л., канд. біолог. наук, провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва.

Дисертаційна робота присвячена визначенню селекційної цінності зразків генофонду нагідок. Вперше в умовах лівобережного Лісостепу України визначено селекційну цінність 145 зразків генофонду нагідок різного еколого-географічного походження за 20 господарськими та біологічниими ознаками . Виділено джерела господарських ознак та їх поєднань, еталонні зразки рівнів прояву ознак і сформовано ознакову колекцію нагідок, яка поповнила банк генетичних ресурсів рослин України та являє наукову й практичну цінність.

За результатами рішення спеціалізованої вченої ради Мельничуку Р.В. присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Rusl 1Rusl 2