logo vilar

Участь у засіданні Координаційно-методичної ради НМЦ «Агроекологія»

12 квітня 2016 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулося засідання координаційно-методичної ради з питань розгляду і затвердження робочих програм і планів виконання науково-дослідних робіт на 2016 рік за завданнями ІІ рівня з ПНД 06 „Агроекологія”, ПНД 41 „Економіка природокористування” та ПНД 26 „Ефіроолійні, лікарські і ароматичні культури”. Активну участь у роботі засідання взяли куратори з ПНД 26 „Ефіроолійні, лікарські і ароматичні культури”: заступник директора з наукової роботи ДСЛР Л.А.Глущенко та завідувач відділом селекції та насінництва Н.І.Куценко, які прорецензували і дали відзиви на робочі програми установ-співвиконавців з ПНД 26 „Ефіроолійні, лікарські і ароматичні культури”.