logo vilar

Участь науковців ДСЛР у засіданні Координаційно-методичної ради науково-методичного центру «Агроекологія»

          23 березня 2015 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулося засідання координаційно-методичної ради з питань розгляду і затвердження робочих програм і планів виконання науково-дослідних робіт на 2015 рік за завданнями ІІ рівня з ПНД 03 «Агроекологія», ПНД 38. «Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини» та ПНД 40 «Економіка природокористування». Активну участь у роботі засідання взяли куратори з ПНД 38. «Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини» Л.А.Глущенко, Н.І.Куценко та М.П.Колосович, які прорецензували і дали відзиви на робочі програми установ-співвиконавців з ПНД 38. «Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини».