logo vilar

Засідання Вченої ради Дослідної станції лікарських рослин

24 січня та 3 лютого 2014 року в Дослідній станції лікарських рослин ІСГПС НААН відбулися чергові засідання Вченої Ради на яких розглядалися звіти наукової та виробничої діяльності структурних підрозділів установи, звіт про роботу Вченої ради, Спілки молодих учених і спеціалістів за 2013 рік і плани робіт на 2014 рік. В ході роботи активно обговорювалися питання перспектив розвитку науково-виробничої діяльності наукових відділів на 2014 рік, розширення госпдоговірної тематики та шляхи надходження коштів до спецфонду установи.