logo vilar

Участь у конференції молодих учених

20 грудня 2013 року в Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН відбулася науково-практична конференції молодих учених «Високоефективні технології – шлях до стабілізації аграрного виробництва».

У роботі конференції взяли активну участь науковці Дослідної станції лікарських рослин ІСГПС М.П.Колосович та Р.В.Мельничук. Високу оцінку отримали доповіді: Бойко Ю.М. «Лебединська порода: сучасний стан та перспективи збереження», Петраченко Д.С. «Аналіз технологій отримання довгого льняного волокна з метою збільшення його виходу», Шматенко Р.М. «Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України», Бордун О.М. «Виживаність сперміїв кнурів залежно від різних режимів заморожування та відтавання».

bojkomelnschmat