joomla

Відділ фармакогнозії та іноваційної діяльності

Фітохімічні дослідження в установі проводились з часу заснування станції. Про те значення, котре надавалось хіміко-фармацевтичним дослідженням лікарських рослин говорить той факт, що в 1916 році при заснуванні станції було виділено 5000 карбованців на створення хіміко–фармацевтичної лабораторії. На той час це була значна сума. Для порівняння можна співставити ціни того часу з сьогоднішніми: кінь – 200 крб. (нині 5000 грн.), заробітна плата спеціаліста-фармацевта – 100 крб./міс. (нині у наукового співробітника – 800 грн.). Не дивлячись на те, що йшла Перша Світова війна і країна знаходилась дуже в тяжкому стані, гроші були виділені в повному обсязі і використані за призна­ченням. Необхідність створення власного виробництва фітопрепаратів і сировинної бази лікарських рослин не викликала сумніву. З перших років хіміко-фармацевтична лабораторія активно включилась в цю роботу.

Фітохімічні дослідження паралельно з агротехнічними, агрохімічними і селекційними були спрямовані на оцінку якості лікарської рослинної сировини, встановлення закономірностей утворення діючих речовин в рослинах. 

На сьогодні у відділі фітохімії дослідження спрямовані на оцінку якості лікарської рослинної сировини, удосконалення методів визначення біологічно-активних речовин, лабораторних методик отримання речовин і їх наробок для скринінгових досліджень та поглибленного фармакологічного, хімікотерапевтичного і токсилогічного вивчення, розробку нормативно-технічної документації на лікарську рослинну сировину нових рослин, перегляд фармакопейних статей на сировину, яку отримують в дослідах по селекції, агротехніці та захисту рослин. За результатами досліджень завершені 14 фармакопейних статей, нормативно-аналітична документація, технічні умови на сировину і препарати. Науковцями фітохіміками та ресурсознавцями зібрано відомості про застосування понад 550 рослин в народній медицині, узагальнення їх дозволило рекомендувати понад 80 видів для фармакопейного вивчення. Головна ціль всих цих досліджень – введення в медичну практику нових лікарських рослин, нових фітопрепаратів створення продуктів харчування і харчових добавок на основі лікарської рослинної сировини.

У відділі здійснюється координація наукової діяльності підрозділів дослідної станції, перспективне і поточне планування НДР, координацію наукових досліджень з іншими науковими установами в галузі вивчення лікарських рослин. Відділ проводить розроблення необхідної технічної і наукової патентно-ліцензійної документації, а також аналіз закордонних періодичних видань і патентної інформації. В обов`язки цього відділу також входить підготовка і подання у вищестоящі органи звітних і інформаційних даних, оформлення документації і матеріалів для Національного центру виставок і ярмарків та міжнародних спеціалізованих виставок. Найяскравішими експонатами виставок є фіточаї, створені за результатами досліджень, регулярне профілактичне вживання яких дозволить зміцнити та зберегти здоров`я, продовжити тривалість життя і працездатність населення в цілому.

Види фіточаїв ДСЛР

1.                  « Чай Козацький»- застосовується для підвищення імунітету

2.                  «Вітамінний» - застосовується як додаткове джерело вітамінів, для загального зміцнення організму.

3.                  «Аромат Посулля» - застосовується для підвищення адаптаційних можливостей організму.

4.                  «Заспокійливий чай» - застосовується для покращення психоемоційного стану та попередження безсоння.

5.                  « Легкий подих» - застосовується для профілактики бронхо-легеневих захворювань.

6.                  « Цілющий» - застосовується для покращення травлення.

7.                   « Оновлення» - для профілактики захворювань жовчного міхура.

8.                  « Струмок» - рекомендовано для покращення сольового обміну.

9.                  «Відродження» - застосовується для профілактики захворювань передміхурової залози.

10.              -« Ласунка» - для профілактики цукрового діабету.

11.              - «Чарівниця» - для профілактики гіпертонії.